Nieuws

RSS

Sociale partners pleiten unaniem voor de bescherming van het inkomen van IGO-gerechtigden met een handicap

Persbericht
Sociale partners pleiten unaniem voor de bescherming van het inkomen van IGO-gerechtigden met een handicap
Op vraag van minister van Pensioenen Karine Lalieux hebben de sociale partners, verenigd in het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst (FPD), zich unaniem uitgesproken voor een volledige en permanente vrijstelling van alle uitkeringen voor personen met een handicap bij de berekening van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Modernisering ziektepensioen voor ambtenaren

Persbericht
Modernisering ziektepensioen voor ambtenaren
Het ziektepensioen voor ambtenaren wordt hervormd, kondigen minister van Pensioenen Karine Lalieux, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter aan.

Pensioenhervorming binnenkort naar het parlement

Persbericht
Pensioenhervorming binnenkort naar het parlement
De ministerraad heeft het voorontwerp van wet over de hervorming van het pensioenstelsel van minister Karine Lalieux in tweede lezing goedgekeurd.

De federale regering legt de basis voor de verplichte goedkeuring van een Federaal Actieplan Handicap.

Persbericht
De federale regering legt de basis voor de verplichte goedkeuring van een Federaal Actieplan Handicap.
Op voorstel van de Minister voor Personen met een handicap, Karine Lalieux, keurde de Ministerraad vrijdag een wetsontwerp goed dat de uitrol van een Federaal Actieplan voor Personen met een handicap, binnen de 12 maanden na de installatie van een nieuwe regering, verplicht.

3 miljoen toegekend aan OCMW's voor voedsel en materiële hulp in 2024

Persbericht
3 miljoen toegekend aan OCMW's voor voedsel en materiële hulp in 2024
In 2024 zullen OCMW's opnieuw kunnen rekenen op een totale subsidie van 3 miljoen euro voor de aankoop van voedingsmiddelen en basishygiëneproducten. Het koninklijk besluit hiertoe werd vrijdag goedgekeurd door de ministerraad op initiatief van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux.

Jaarlijks rapport dat inzicht geeft in de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Persbericht
Jaarlijks rapport dat inzicht geeft in de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen
De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen - de gender pension gap - zal vanaf nu jaarlijks worden gemonitord op het platform Pensionstat.be, kondigen minister van Pensioenen Karine Lalieux en minister van Zelfstandigen David Clarinval aan.

Een oplossing om de digitale controle van parkeerkaarten voor mensen met een handicap te verbeteren en onterechte boetes voor het gebruik van scanauto's te voorkomen.

Persbericht
Een oplossing om de digitale controle van parkeerkaarten voor mensen met een handicap te verbeteren en onterechte boetes voor het gebruik van scanauto's te voorkomen.
Een nieuw, uniform systeem van digitale parkeerrechten voor mensen met een handicap zal binnenkort beschikbaar zijn voor steden en gemeenten om onterechte boetes voor het gebruik van scanauto's te voorkomen. Dit nieuws wordt al lang verwacht en geëist door de sector en door mensen met een handicap.

Minister Karine Lalieux roept op tot een verplicht Actieplan Handicap voor elke legislatuur

Persbericht
Minister Karine Lalieux roept op tot een verplicht Actieplan Handicap voor elke legislatuur
Karine Lalieux, Minister voor Personen met een Handicap, pleitte er woensdag voor om wettelijk vast te leggen dat elke toekomstige federale regering, in nauwe samenwerking met het maatschappelijke middenveld, een Actieplan Handicap moet aannemen.

Gesolidariseerd pensioenfonds: 60 miljoen euro om de bonussen van de lokale overheden te garanderen in 2023

Persbericht
Gesolidariseerd pensioenfonds: 60 miljoen euro om de bonussen van de lokale overheden te garanderen in 2023
De federale regering zal 60 miljoen euro opzijzetten om in 2023 het bonus-malussysteem te garanderen in het kader van de aanvullende pensioenen voor de contractuele ambtenaren van de lokale overheden. Een amendement op de wet diverse bepalingen werd hiertoe goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken.

Steun aan knelpuntberoepen dankzij een nieuwe cumulregeling voor leefloongerechtigden

Persbericht
Steun aan knelpuntberoepen dankzij een nieuwe cumulregeling voor leefloongerechtigden
Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie, Karine Lalieux, besliste de ministerraad om een nieuwe cumulregeling in te voeren voor leefloongerechtigden die aan de slag gaan in een knelpuntberoep.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.