Nieuws

RSS

Persbericht Federale regering keurt nieuw samenwerkingsakkoord daklozen goed

Persbericht
Persbericht Federale regering keurt nieuw samenwerkingsakkoord daklozen goed
Karine Lalieux, minister van Armoedebestrijding, istevreden met het vandaag bereikte akkoord binnen de Ministerraad over het wetsontwerp tot goedkeuring van een nieuw samenwerkingsakkoordover de aanpak van dakloosheid.

Betere pensioenbescherming voor kunstwerkers

Persbericht
Betere pensioenbescherming voor kunstwerkers
De minister van Pensioenen is blij met de voortgang die vandaag is geboekt in de Commissie Sociale Zaken. In het pensioenstelsel zal er meer rekening gehouden worden met de unieke loopbaankenmerken van kunstwerkers.

Meer dan 26 miljoen euro voor de strijd tegen de digitale kloof dankzij het programma "E-inclusie voor België”

Persbericht
Meer dan 26 miljoen euro voor de strijd tegen de digitale kloof dankzij het programma "E-inclusie voor België”
Dankzij het programma "E-inclusie voor België", werden tijdens deze legislatuur 91 projecten ter bestrijding van de digitale kloof in België ondersteund. Dat gebeurde met een budget van meer dan 26 miljoen euro, gefinancieerd door het Europees Herstelplan (RRF - Recovery and Resilience Facility), kondigt Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, aan.

Nieuwe stap in de restauratie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel

Persbericht
Nieuwe stap in de restauratie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel
De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de lancering van een overheidsopdracht voor de restauratie, uitbreiding en renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Dat werd vrijdag bekendgemaakt door minister Karine Lalieux, die bevoegd is voor Beliris. 

Sociale partners pleiten unaniem voor de bescherming van het inkomen van IGO-gerechtigden met een handicap

Persbericht
Sociale partners pleiten unaniem voor de bescherming van het inkomen van IGO-gerechtigden met een handicap
Op vraag van minister van Pensioenen Karine Lalieux hebben de sociale partners, verenigd in het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst (FPD), zich unaniem uitgesproken voor een volledige en permanente vrijstelling van alle uitkeringen voor personen met een handicap bij de berekening van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Modernisering ziektepensioen voor ambtenaren

Persbericht
Modernisering ziektepensioen voor ambtenaren
Het ziektepensioen voor ambtenaren wordt hervormd, kondigen minister van Pensioenen Karine Lalieux, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter aan.

Pensioenhervorming binnenkort naar het parlement

Persbericht
Pensioenhervorming binnenkort naar het parlement
De ministerraad heeft het voorontwerp van wet over de hervorming van het pensioenstelsel van minister Karine Lalieux in tweede lezing goedgekeurd.

De federale regering legt de basis voor de verplichte goedkeuring van een Federaal Actieplan Handicap.

Persbericht
De federale regering legt de basis voor de verplichte goedkeuring van een Federaal Actieplan Handicap.
Op voorstel van de Minister voor Personen met een handicap, Karine Lalieux, keurde de Ministerraad vrijdag een wetsontwerp goed dat de uitrol van een Federaal Actieplan voor Personen met een handicap, binnen de 12 maanden na de installatie van een nieuwe regering, verplicht.

3 miljoen toegekend aan OCMW's voor voedsel en materiële hulp in 2024

Persbericht
3 miljoen toegekend aan OCMW's voor voedsel en materiële hulp in 2024
In 2024 zullen OCMW's opnieuw kunnen rekenen op een totale subsidie van 3 miljoen euro voor de aankoop van voedingsmiddelen en basishygiëneproducten. Het koninklijk besluit hiertoe werd vrijdag goedgekeurd door de ministerraad op initiatief van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux.

Jaarlijks rapport dat inzicht geeft in de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Persbericht
Jaarlijks rapport dat inzicht geeft in de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen
De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen - de gender pension gap - zal vanaf nu jaarlijks worden gemonitord op het platform Pensionstat.be, kondigen minister van Pensioenen Karine Lalieux en minister van Zelfstandigen David Clarinval aan.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.