Nieuws

Persbericht

Sociaal mazoutfonds: verwarmingstoelage aangepast aan de marktprijs

Chauffage
Stijgende energieprijzen drukken zwaar op de portemonnee van huishoudens. Parallel aan de vele steunmaatregelen die al werden genomen, stemde de federale regering woensdag in met een versterking van 17 miljoen euro voor het sociaal mazoutfonds. De verwarmingstoelage zal zo beter worden aangepast aan de prijzen op de markt.
Persbericht

Pensioenen: akkoord over 3 maatregelen die werk ondersteunen en ongelijkheden verminderen

Persconferentie pensioendeal
De federale regering bereikte deze maandag een akkoord over 3 nieuwe maatregelen om het pensioenstelsel te hervormen. Het akkoord zet de lijnen uit om zo mensen langer aan de slag te houden, de ongelijkheden bij vrouwen te verminderen en werk te belonen in de berekening van het pensioen. 
Persbericht

De federale regering maakt samen werk van de strijd tegen armoede en ongelijkheid

Op voorstel van de Minister bevoegd met Armoedebestrijding Karine Lalieux keurde de federale regering op de ministerraad van vrijdag 15 juli het plan goed voor de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Hierin zitten meer dan 140 maatregelen die door alle leden van de regering worden gedragen.
Persbericht

10 miljoen euro voor 25 nieuwe ‘Housing First’-projecten tegen dakloosheid

Housing first sleutel
In de strijd tegen dak- en thuisloosheid maakt de federale regering 10 miljoen euro vrij voor 25 ‘Housing First’-projecten. Dat maken minister van Grootstedenbeleid Meryame Kitir en minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux bekend. “Dit komt vooral jongeren ten goede.”
Persbericht

Interministeriële subconferentie voor personen met een handicap - Federale en gefedereerde entiteiten komen werkprogramma overeen tot 2024

Panneau avec indication "personne en situation de handicap"
De ministers en staatssecretarissen bevoegd voor personen met een handicap keurden dinsdag, tijdens de tweede vergadering van de interministeriële subgroep ‘Handicap’, een werkprogramma tot 2024 goed. Ze vroegen aan de bevoegde administraties om tegen het einde van het jaar een interfederale handicapstrategie 2021-2030 te ontwikkelen.
Persbericht

Karine Lalieux stelt Belgische vooruitgang rond personen met een handicap voor aan de VN

Karine @ VN
Afgelopen dinsdag stelde minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, de meest recente voortgang voor rond het beleid voor personen met een handicap. Dat deed ze op het VN-hoofdkwartier in New York, waar de 15e zitting van de Conference of State Parties (COSP) in kader van het Verdrag van de Rechten voor Personen met een Handicap plaatsvond. 
Persbericht

Meer dan 1.000 alleenstaande moeders krijgen extra steun dankzij het “MIRIAM”-project

single mom
Negenendertig OCMW's uit ons land nemen vanaf september deel aan de nieuwe editie van het MIRIAM-project. Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux vertienvoudigde het budget waardoor meer dan 1.000 alleenstaande moeders in moeilijke situaties steun zullen vinden. Ze worden zo beter begeleid via een sociaal en professioneel integratietraject.
Persbericht

Minister Karine Lalieux lanceert 5 pistes om tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale administraties te verhogen.

werken met rolstoel
Federaal minister bevoegd voor personen met een handicap Karine Lalieux dient binnenkort op de regeringstafel 5 pistes in om de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale overheidsdiensten te verhogen en verder te ondersteunen.
Persbericht

Menstruatiearmoede - Bescherming voor gedetineerden in de Belgische gevangenissen

Tampon
Minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne brachten maandag een bezoek aan de vrouwengevangenis van Berkendael als onderdeel voor een nieuw project om gratis menstruatieproducten uit te delen aan gedetineerden. In 2022 zullen er zo bijna 300.000 producten beschikbaar worden gesteld aan vrouwelijke gevangenen.
Persbericht

24 miljoen euro voor aankoop levensmiddelen voor voedselhulp.

een voedselbank
Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux keurde de ministerraad een open aanbesteding goed voor de aankoop van levensmiddelen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Dit gaat over een bedrag van 24 miljoen euro. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.