Nieuws

“Toen de verhogingen van het minimumpensioen en de laagste uitkeringen onder druk kwamen, hebben wij gestreden om ze te behouden”, stellen Karine Lalieux en Pierre-Yves Dermagne

Persbericht
  “Toen de verhogingen van het minimumpensioen en de laagste uitkeringen onder druk kwamen, hebben wij gestreden om ze te behouden”, stellen Karine Lalieux en Pierre-Yves Dermagne
Tijdens de begrotingscontrole hebben de socialisten niet alleen de historische verhoging van de laagste pensioenen veiliggesteld, maar wordt ook de belasting op multinationals ingevoerd, die 634 miljoen euro zal opbrengen.

Toekomstige regeringen moeten binnen 12 maanden na hun installatie een plan voor armoedebestrijding aannemen.

Persbericht
Toekomstige regeringen moeten binnen 12 maanden na hun installatie een plan voor armoedebestrijding aannemen.
De federale regering zal in de toekomst verplicht zijn om binnen 12 maanden na hun installatie een plan ter bestrijding van armoede en ongelijkheid aan te nemen. Daartoe werd vrijdag door de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd op voorstel van de minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux.

10 miljoen euro voor de bestrijding van dakloosheid bij jongvolwassenen

Persbericht
10 miljoen euro voor de bestrijding van dakloosheid bij jongvolwassenen
De ministers Karine Lalieux, bevoegd voor armoedebestrijding, en Caroline Gennez, bevoegd voor grootstedenbeleid, lanceren een projectoproep naar 25 OCMW’s in Vlaanderen, Brussel en Wallonië om dakloze jongvolwassenen een degelijke woning aan te bieden.

PensionStat.be toont pensioenkloof tussen vrouwen en mannen: pension gap bedraagt 23%

Persbericht
 PensionStat.be toont pensioenkloof tussen vrouwen en mannen: pension gap bedraagt 23%
De website PensionStat.be toont nieuwe statistieken en cijfers over de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen in België. Dat maakten de minister van Pensioenen, Karine Lalieux, en de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, maandag bekend op de studiedag over gender en pensioenen.

De officiële website van minister Karine Lalieux krijgt het AnySurfer-label voor zijn toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Persbericht
De officiële website van minister Karine Lalieux krijgt het AnySurfer-label voor zijn toegankelijkheid voor mensen met een handicap
De officiële website van minister Karine Lalieux (lalieux.belgium.be), die verantwoordelijk is voor mensen met een handicap, heeft het AnySurfer-label beet, een primeur binnen Vivaldi.  Dit label bevestigt de toegankelijkheid van de website en is geldig voor een periode van twee jaar.

Minimumpensioen stijgt naar meer dan 1.500 euro netto vanaf 1 januari 2023

Persbericht
Minimumpensioen stijgt naar meer dan 1.500 euro netto vanaf 1 januari 2023
Op 1 januari 2023 worden het minimumpensioen, de inkomensgarantie voor ouderen, het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap opgetrokken.

Een nieuwe gebruiksvriendelijke website promoot de European Disability Card voor personen met een handicap.

Persbericht
Een nieuwe gebruiksvriendelijke website promoot de European Disability Card voor personen met een handicap.
Karine Lalieux, Minister bevoegd voor personen met een handicap stelde in Mini-Europa, samen met de FOD Sociale Zekerheid, een nieuwe website voor die de European Disabilty Card meer bekendheid moet geven. De website werd volledig aangepast en is beter leesbaar, toegankelijker en inclusiever voor mensen met een handicap. Het is dan ook de bedoeling dat het aantal gebruikers van de EDC-kaart toeneemt.

Minister Lalieux verwelkomt het Europees initiatief inzake het minimuminkomen, maar betreurt het gebrek aan ambitie

Persbericht
Minister Lalieux verwelkomt het Europees initiatief inzake het minimuminkomen, maar betreurt het gebrek aan ambitie
Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux juicht toe dat de Europese Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) de aanbeveling van de Europese Commissie voor een toereikend minimuminkomen donderdag heeft goedgekeurd. Ze betreurt echter dat dit initiatief niet heeft geleid tot een bindende richtlijn.

Een transparantere tweede pensioenpijler voor werknemers en zelfstandigen

Persbericht
Een transparantere tweede pensioenpijler voor werknemers en zelfstandigen
Om het vertrouwen in het aanvullend pensioen te bevorderen, wordt de informatie over de tweede pensioenpijler transparanter en duidelijker gemaakt voor de huidige en toekomstige deelnemers. De minister van Pensioenen, Karine Lalieux, en de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, zijn blij dat een wetsontwerp in die zin unaniem werd goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken..

Interministeriële Conferentie Handicap Federale en regionale regeringen lanceren eenzelfde visie voor een inclusief België.

Persbericht
Interministeriële Conferentie Handicap Federale en regionale regeringen lanceren eenzelfde visie voor een inclusief België.
De Ministers en Staatssecretarissen van de federale en regionale regeringen, bevoegd voor het beleid rond personen met een handicap, namen naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap akte van de interfederale strategie 2021-2030 voor personen met een handicap. Samen willen ze meer werk maken om inclusie van personen met een handicap te realiseren.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.