Toegankelijkheidsverklaring

De strategische beleidscel van Minister Karine Lalieux en FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbinden zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.
 
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://lalieux.belgium.be.
Conformiteitsniveau

Deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA en draagt het Anysurfel-label als bewijs.

Audit
Op 06.02.2023 werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een grondige analyse. Om de twee jaar is een herziening gepland.

 

Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze site, kunt u contact opnemen met:
 
Dienst Online
AD Externe Communicatie
Kanselarij van de Eerste Minister
 
Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.
 
 
 
Deze verklaring werd opgesteld op 08.02.2023.
Ze werd herzien op 08.02.2023.