Persbericht

3 miljoen toegekend aan OCMW's voor voedsel en materiële hulp in 2024

In 2024 zullen OCMW's opnieuw kunnen rekenen op een totale subsidie van 3 miljoen euro voor de aankoop van voedingsmiddelen en basishygiëneproducten. Het koninklijk besluit hiertoe werd vrijdag goedgekeurd door de ministerraad op initiatief van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux.

De federale regering heeft haar hulpbeleid sinds 2020 volledig herzien, in eerste instantie om de OCMW's te helpen het hoofd te bieden aan de groeiende vraag naar voedselhulp tijdens de Covid-crisis.

"De crisis van de energieprijzen, de inflatie en ongetwijfeld ook het informatiebeleid over de beschikbare hulp van de OCMW's zetten veel gezinnen ertoe aan om een beroep te doen op hun OCMW. Om op deze noodsituaties een antwoord te bieden heeft de federale regering beslist om deze subsidie verder toe te kennen vanaf 2020", legt minister Lalieux uit.

Aanzienlijke toename van de vraag tijdens crises

De behoefte aan voedselhulp stijgt al jaren. Sinds 2020 is er echter sprake van een ongekende stijging.

Tussen 2014, het jaar waarin het FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) werd opgericht, en 2019, het laatste volledige jaar zonder significante crisis, steeg het aantal begunstigden met gemiddeld 26 600 mensen per jaar, van 225 549 in 2014 tot 358 726 in 2019.

De FEAD-organisaties op het terrein kondigden toen aan dat ze in 2021 449.372 mensen hebben geholpen, en bijna 480.000 in 2022!

De ‘Fédération des Banques Alimentaires’ van haar kant meldde een stijging van 18,67% van het aantal begunstigden tussen 2021 en 2023. De ‘Belgische Federatie van Restos du Cœur’ meldt op haar beurt een stijging van het aantal aangeboden maaltijden van 670.000 in 2019 naar 1.367.000 in 2022, meer dan een verdubbeling in slechts 3 jaar. 

Voldoende middelen om iedereen te helpen

Hoewel de stijging van de behoeften de laatste maanden lijkt te vertragen, zijn ze nog steeds veel hoger dan drie jaar geleden.

"Gezien deze situatie moeten we ons blijven inzetten voor de voedselbanken en OCMW's die voedselhulp uitdelen aan burgers voor wie dit van levensbelang is. Deze inspanning moet doorgaan zolang de nood aan de man is", voegt Karine Lalieux toe.