Biografie

2020 : Minister van Pensioenen

Bij de aanstelling van de federale regering werd Karine Lalieux benoemd tot minister van Pensioenen. Binnen het kader van zijn opdracht zal Karine Lalieux de broodnodige hervorming van het pensioensysteem ter harte nemen teneinde ons systeem van sociale zekerheid veilig te stellen.

Biografie

- Geboren op 4 mei 1964 in Anderlecht, groeide Karine Lalieux op in Brussel.  Ze woont er nog steeds

- Na haar studies criminologie aan de Université Libre de Bruxelles, werd Karine Lalieux onderzoekster aan de universiteit. Ze was er meer dan 10 jaar docente. 

- In 2000 nam Karine Lalieux een eerste maal deel aan de federale verkiezingen en raakte ze verkozen in het halfrond. Dat was ze tot 2018.

Als een uitgesproken linkse vrouw zet Karine Lalieux zich actief in in de strijd tegen elke vorm van exclusie.

Als voorstander van meer sociale rechtvaardigheid, zette ze zich als parlementslid in voor financiele inclusie, betere toegang tot woningen voor iedereen, verdedigt ze de opnebare diensten, de rechten voor vreemdelingen, financiele regulatie en een energiepolitiek die goed is voor iedereen, not the happy few.

- Haar engagement bracht haar naar het lokale niveau. Als inwoner van Laken, nam Karine Lalieux deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel-stad.

In 2006 was ze schepen van Openbare Netheid en Informatica.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze herverkozen en werd ze schepen voor Openbare netheid en Cultuur.

In 2017, door een verandering binnen de meerderheid, werd Karine Lalieux daarnaast ook schepen voor Toerisme en Grote Evenementen.

Ze bleef schepen tot november 2018, tot ze op 5 december OCMW-voorzitter werd van Brussel-stad.

Een zeer voor de hand liggende keuze voor haar, want ze uitermate gemotiveerd om de meest kwetsbaren te verdedigen en ongelijkheden de wereld uit te werken.

- Op 1 oktober 2020 legde Karine Lalieux de eed af als federaal minister van Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris. Belangrijke bevoegdheden, met een sterk sociaal karakter, die de minister met veel enthousiasme en ambitie zal beheren. Ze doet dit alles, trouw aan haar mens- en wereldbeeld, nabij en tussen de mensen in en met oog voor de dialoog. Haar politiek engagement richt zich op de meest kwetsbaren binnen onze samenleving. Daar strijdt zij voor.