Persbericht

Meer dan 26 miljoen euro voor de strijd tegen de digitale kloof dankzij het programma "E-inclusie voor België”

Dankzij het programma "E-inclusie voor België", werden tijdens deze legislatuur 91 projecten ter bestrijding van de digitale kloof in België ondersteund. Dat gebeurde met een budget van meer dan 26 miljoen euro, gefinancieerd door het Europees Herstelplan (RRF - Recovery and Resilience Facility), kondigt Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, aan.

Bij de laatste projectoproep, in het kader van het programma "E-inclusie voor België", werden 24 projecten geselecteerd die een totale subsidie van 8,16 miljoen euro zullen ontvangen over een periode van twee jaar. Deze subsidie komt bovenop de 18,4 miljoen euro die al is uitgetrokken voor 67 projecten van OCMW's ter bestrijding van de digitale kloof.

Enkele van deze Belgische initiatieven worden voorgesteld op een Europese Conferentie over digitale inclusie, die onder het Belgische voorzitterschap door minister Lalieux wordt georganiseerd op 13 en 14 maart in Brussel. 

Initiatieven van sociale spelers in de kijker zetten

Na twee oproepen voor OCMW's was de derde oproep voor "E-inclusie voor België" uitsluitend gericht op projecten ontwikkeld door sociale actoren.

"Dankzij de middelen van het Europees Herstelplan zullen de innovatieve initiatieven van 24 verenigingen gedurende twee jaar ondersteund worden. Deze verenigingen werken, net zoals de OCMW ’s, dicht bij de meest kwetsbare burgers en staan daarom in de frontlinie om hen te ondersteunen bij hun inspanningen om digitale inclusie te bereiken", aldus Karine Lalieux. 

De geselecteerde projecten richten zich op het wegnemen van ongelijkheden op het gebied van digitale vaardigheden en toegang tot essentiële diensten. Ze versterken en ontwikkelen de vaardigheden van degenen die het kwetsbaarst zijn voor het risico op digitale uitsluiting: mensen die in armoede leven, mensen met een handicap, mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan, maar ook vrouwen, jongeren en ouderen.

De 24 geselecteerde verenigingen zijn ALPHA 5000 vzw, ARC vzw, CEDEG vzw, Le Croix-Rouge de Belgique vzw, Le Monde des Possibles vzw, P.A.W. vzw, Pôle Beaurinois vzw, Pour la Solidarite-PLS vzw, Réso vzw, Yambi Développement vzw, Bibliothèques Sans Frontières vzw, C.H.O.Q. vzw, CALIF vzw, CodeNPlay vzw, FOBAGRA vzw, Interface3.Namur vzw, La Scientothèque vzw, Wetechcare Belgique vzw. Amal vzw, Media actie Kuregem stad vzw, Pegode vzw, SAAMO West-Vlaanderen vzw, vzw Het Portaal (ARhus) en IMEC.

Al 67 OCMW-projecten lopend

Voor de OCMW's werden in 2022 en 2023 al twee projectoproepen gelanceerd.

De eerste projectoproep, die in 2022 werd afgesloten, financierde 40 projecten voor een totaalbedrag van 11,6 miljoen euro. In het najaar van 2023 resulteerde de tweede oproep in de toewijzing van nog eens 5,8 miljoen euro voor 27 nieuwe projecten van OCMW's op het gebied van digitale inclusie.

In totaal werden er deze legislatuur 67 projecten, waarbij 129 OCMW's betrokken waren, gefinancierd.

Karine Lalieux, minister van Sociale Integratie en Armoedebestrijding: "Digitale uitsluiting bestrijden betekent alle burgers dezelfde kansen geven om actief deel te nemen aan onze steeds meer gedigitaliseerde samenleving. We willen hen ook nauwer betrekken bij de administratieve procedures en beslissingen die hen rechtstreeks aanbelangen. De OCMW's en de sociale actoren zijn belangrijke partners voor de overheid om tegemoet te komen aan de behoeften van degenen die het verst verwijderd zijn van digitale innovaties. Het succes van het programma 'E-inclusie voor België' bevestigt de dynamiek van deze actoren en de noodzaak om aan de zijde van de meest kwetsbaren te blijven staan om doeltreffend en duurzaam te strijden tegen het risico van toenemende ongelijkheden die intrinsiek verbonden zijn met de ontwikkeling van de digitale technologie".

Ter herinnering, de federale regering heeft beslist om een deel van de middelen van het Europees Herstel- en Veerkrachtplan te besteden aan de strijd tegen de digitale kloof via het initiatief 'E-inclusie voor België'. Van het totale budget van 30 miljoen euro dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld, gaat meer dan 26 miljoen euro rechtstreeks naar de geselecteerde OCMW's en sociale actoren, terwijl de rest wordt besteed aan de administratieve uitvoering van het programma en vooral aan de oprichting van het Digilab binnen de POD Maatschappelijke Integratie.

Volgens de laatste Digitale Inclusie Barometer van 2022 van de Koning Boudewijnstichting bevond 46% van de mensen tussen 16 en 74 jaar zich in 2021 in een situatie van digitale kwetsbaarheid: 7% had nog nooit het internet gebruikt en 39% had gebrekkige digitale vaardigheden.

Evenement onder Belgisch Voorzitterschap over digitale inclusie op 13 en 14 maart
Minister Karine Lalieux is zich bewust van het belang van de digitale inclusie van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op Europees niveau en wilde daarom tijdens het Belgische voorzitterschap een evenement op hoog niveau over dit thema organiseren.

De conferentie "Investeren in een eerlijke en inclusieve toekomst voor Europa: bouwen aan inclusieve oplossingen voor betere digitale diensten" wordt gehouden op 13 en 14 maart in The Egg in Brussel. 

Gedurende 2 dagen zullen deelnemers debatten bijwonen tussen politici van verschillende overheidsniveaus en entiteiten, tussen Belgische en Europese experts, alsook workshops om best practices en strategieën uit te wisselen die in België en Europa worden toegepast.

Na een eerste dag gewijd aan het ontwikkelen van oplossingen voor inclusieve digitale diensten, is de tweede dag een gelegenheid om dieper in te gaan op de vaardigheden die nodig zijn om deze digitale diensten te gebruiken.

De conferentie wordt afgesloten met een lijst aanbevelingen voor echte digitale inclusie van kwetsbare groepen.