Beleid

Het akkoord over de welvaartsenveloppe garandeert een stijging van de minimumuitkeringen en de pensioenen

Persbericht
Het akkoord over de welvaartsenveloppe garandeert een stijging van de minimumuitkeringen en de pensioenen
De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap en de Strijd tegen Armoede, Karine Lalieux, is tevreden met het afgesloten akkoord binnen de kern van de regering over de verdeling van de welvaartsenveloppe. “Het akkoord zet een punt achter de onzekerheid en de bezorgdheden van de mensen. We verhogen, zoals steeds beloofd, alle pensioenen en de minimale uitkeringen”.

Federaal actieplan handicap – Tussentijdse resultaten zijn zeer positief.

Persbericht
Federaal actieplan handicap – Tussentijdse resultaten zijn zeer positief.
Tijdens een conferentie, georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid en in aanwezigheid van het middenveld, lanceerde Karine Lalieux, Minister bevoegd voor personen met een handicap, de eerste resultaten van de tussentijdse evaluatie van het federaal actieplan handicap 2021-2024. 

Strijd tegen de digitale kloof- 40 OCMW projecten weerhouden na eerste projectoproep « e-inclusion for Belgium »

Persbericht
Strijd tegen de digitale kloof-  40 OCMW projecten weerhouden na eerste projectoproep  « e-inclusion for Belgium »
De Minister van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Karine Lalieux, kondigde donderdag de 40 weerhouden laureaten aan die ingingen op de projectoproep “e-inclusion for Belgium” van de POD maatschappelijke integratie. Er is in totaal 6 miljoen euro voorzien om de OCMW projecten van start te laten gaan.

Samenvoeging databanken aanvullende pensioenen

Persbericht
Samenvoeging databanken aanvullende pensioenen
De Ministerraad heeft vandaag een voorstel van Minister van Pensioenen Karine Lalieux en Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke goedgekeurd dat voorziet in de integratie van databanken over aanvullende pensioenen.

Steunmaatregelen Sociaal Stookoliefonds verlengd tot 31 maart 2023

Persbericht
Steunmaatregelen Sociaal Stookoliefonds verlengd tot 31 maart 2023
Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, heeft de ministerraad de verlenging van de steunmaatregelen in verband met het Sociaal Stookoliefonds tot 31 maart 2023 goedgekeurd.

Weduwen en weduwnaars met kinderen ten laste mogen voortaan meer verdienen bovenop hun overlevingspensioen

Persbericht
Weduwen en weduwnaars met kinderen ten laste mogen voortaan meer verdienen bovenop hun overlevingspensioen
De inkomensgrens voor de combinatie van een overlevingspensioen met een inkomen uit arbeid of een mandaat wordt verhoogd naargelang het aantal kinderen ten laste, kondigde minister van Pensioenen Karine Lalieux vrijdag aan na de ministerraad.

Lancering van een projectoproep om OCMW's te helpen in de strijd tegen de niet-opname van rechten

Persbericht
Lancering van een projectoproep om OCMW's te helpen in de strijd tegen de niet-opname van rechten
De minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, en de POD Maatschappelijke Integratie hebben een nieuwe projectoproep gelanceerd om OCMW's die actie ondernemen tegen de niet-opname van rechten te ondersteunen.

Nieuwe beheerder voor de tweede pensioenpijler van lokale besturen

Persbericht
Nieuwe beheerder voor de tweede pensioenpijler van lokale besturen
Het beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen heeft een nieuwe pensioeninstelling voor het beheer van de tweede pijler voor personeelsleden van de lokale besturen geselecteerd. Het heeft gekozen voor Ethias Pension Fund, kondigde de minister van Pensioenen Karine Lalieux donderdag aan.

Lancering van een projectoproep voor sensibiliseringscampagnes om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap te bevorderen

Persbericht
Lancering van een projectoproep voor sensibiliseringscampagnes om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap te bevorderen
De minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, en de DG Personen met een handicap lanceerden donderdag een nieuwe oproep om sensibiliseringscampagnes rond de werkgelegenheid voor mensen met een handicap op te zetten. 

Sociaal mazoutfonds: verwarmingstoelage aangepast aan de marktprijs

Persbericht
Sociaal mazoutfonds: verwarmingstoelage aangepast aan de marktprijs
Stijgende energieprijzen drukken zwaar op de portemonnee van huishoudens. Parallel aan de vele steunmaatregelen die al werden genomen, stemde de federale regering woensdag in met een versterking van 17 miljoen euro voor het sociaal mazoutfonds. De verwarmingstoelage zal zo beter worden aangepast aan de prijzen op de markt.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.