Persbericht

Modernisering ziektepensioen voor ambtenaren

Het ziektepensioen voor ambtenaren wordt hervormd, kondigen minister van Pensioenen Karine Lalieux, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter aan.

Net zoals werknemers, zullen ambtenaren met gezondheidsproblemen voortaan medisch opgevolgd worden en, indien de gezondheid dat toelaat, nieuwe arbeidskansen krijgen. De filosofie achter de hervorming is om te focussen op ‘wat nog mogelijk is’ voor de werknemer, in plaats van op wat niet meer mogelijk is.

De nieuwe regels introduceren daarom belangrijke veranderingen om het welzijn van ambtenaren met langdurig ziekteverlof te verbeteren en de mogelijkheden voor hun re-integratie te verhogen.

De hervorming gebeurt in nauwe samenwerking tussen de minister van Pensioenen Karine Lalieux, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter. De regionale overheden, de overheidsvakbonden en de medische commissies van defensie, federale politie en HR-Rail, werden nauw betrokken bij de uitwerking van de hervorming. Deze omvat volgende kernpunten:

  1. Geen definitieve pensionering meer voor jonge ambtenaren wegens ziekte
  2. Betere opvolging en ‘terug naar werk’ begeleiding
  3. Responsabilisering van publieke werkgevers
  4. Een uitkering die beter beschermt tegen armoede en werken beloont.

Karine Lalieux, minister van Pensioenen: “Door deze hervorming worden jonge ambtenaren niet langer verplicht gepensioneerd en buiten spel gezet. Langdurig zieke ambtenaren kunnen nu rekenen op een betere begeleiding naar werk en hun uitkering kunnen combineren met een inkomen uit (deeltijds) werk. De regering waarborgt hierdoor het welzijn van de ambtenaren en geeft hen opnieuw de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt”.

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken: "Veel ambtenaren worden nu door het medisch pensioen thuis geplaatst terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Met deze hervorming zorgen we ervoor dat ambtenaren met gezondheidsproblemen beter begeleid worden door een Terug-Naar-Werk-coördinator. Zo zullen ook zij hun uitkering kunnen combineren met een job, of een zelfstandige activiteit, op eigen tempo. Werken is zoveel meer dan geld verdienen. Dit is een kwestie van gezondheid."

Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken: Vaak erg jonge mensen helemaal afschrijven door een medisch probleem is niet meer van deze tijd. Al drie jaar hoor ik geregeld noodkreten van jonge mensen die nog wel willen werken, maar niet meer mogen. We gaan niet meer focussen op wat iemand niet meer kan, maar net uitgaan van wat iemand wél nog kan. De uitkering duwt hen in de armoede. Het ziektepensioen op zich is een isolement. Daar maken we nu komaf mee. Het Loopbaancentrum en onze arbeidsgeneeskundige dienst – die ik allebei versterkte – staan alvast klaar om federale ambtenaren te helpen om stap voor stap het werk te hervatten.