Nieuws

RSS

"OCMW online', een nieuw wettelijk kader om elektronische uitwisselingen tussen OCMW's en burgers te vergemakkelijken

Persbericht
"OCMW online', een nieuw wettelijk kader om elektronische uitwisselingen tussen OCMW's en burgers te vergemakkelijken
De eerste steunaanvraag bij een OCMW kan voortaan elektronisch gebeuren dankzij een gloednieuwe tool 'OCMW Online', waarvan de invoering vrijdag werd goedgekeurd door de Ministerraad, kondigen minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux en staatssecretaris voor Digitalisering en Administratieve Vereenvoudigingaan Mathieu Michel.

Commissie sociale zaken - Wetsontwerp verplicht élke nieuwe regering tot de opmaak van een plan voor armoedebestrijding.

Persbericht
Commissie sociale zaken - Wetsontwerp verplicht élke nieuwe regering tot de opmaak van een plan voor armoedebestrijding.
De Commissie Sociale Zaken keurde dinsdag een wetsontwerp goed dat toekomstige federale regeringen verplicht om binnen 12 maanden na hun aantreden een plan aan te nemen om armoede en ongelijkheid te bestrijden.

De pensioenbonus wordt van kracht op 1 juli 2024

Persbericht
De pensioenbonus wordt van kracht op 1 juli 2024
De pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd en telt vanaf 1 juli 2024 mee voor wie met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025, laat minister van Pensioenen Karine Lalieux vrijdag weten na de eerste lezing door de ministerraad van het wetsontwerp over de pensioenhervorming. 

De verhoging van de kinderbijslag voor mensen met een handicap zal niet langer leiden tot een vermindering van hun leefloon.

Persbericht
De verhoging van de kinderbijslag voor mensen met een handicap zal niet langer leiden tot een vermindering van hun leefloon.
Op voorstel van de minister van personen met een handicap, Karine Lalieux, zal de verhoogde kinderbijslag voor jongeren met een handicap niet langer worden afgetrokken van hun leefloon. De beslissing van de regering heeft twee doelen: ten eerste om armoede te bestrijden, in het bijzonder bij mensen met een handicap die een groter risico op armoede lopen, en ten tweede om jongeren aan te moedigen om zelfredzaam te worden.

Regeringsakkoord over pensioenhervorming - Invoering van een progressieve bonus om oudere werknemers te ondersteunen!

Persbericht
Regeringsakkoord over pensioenhervorming  - Invoering van een progressieve bonus om oudere werknemers te ondersteunen!
De federale regering heeft een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. Het akkoord omvat de invoering van een progressieve bonus die oudere werknemers moet ondersteunen om aan het werk te blijven.

Minister Karine Lalieux lanceert een projectoproep van 1 miljoen euro om armoede bij jongeren te bestrijden.

Persbericht
Minister Karine Lalieux lanceert een projectoproep van 1 miljoen euro om armoede bij jongeren te bestrijden.
Met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie lanceert minister van armoedebestrijding, Karine Lalieux, donderdag een projectoproep gericht aan alle OCMW's van het land om initiatieven ter bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid bij studenten en jongeren aan te pakken.

Interministeriële conferentie 'Handicap' - Automatische afgifte EDC-kaart vanaf januari 2024

Persbericht
Interministeriële conferentie 'Handicap'  - Automatische afgifte EDC-kaart vanaf januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 krijgen mensen met een handicap automatisch een European Disability Card aangeboden zodra ze ondersteuning vragen bij een van de administraties bevoegd voor handicap.. Dat beslisten de ministers en staatssecretarissen die verantwoordelijk zijn voor het handicapbeleid op het federale niveau en in de deelstaten woensdag tijdens de 4e bijeenkomst van de IMC 'Handicap'.

424 OCMW's zullen het REMI-instrument gebruiken om bijkomende financiële steun toe te kennen aan gezinnen met een ontoereikend inkomen

Persbericht
424 OCMW's zullen het REMI-instrument gebruiken om bijkomende financiële steun toe te kennen aan gezinnen met een ontoereikend inkomen
Vanaf 1 mei zullen 424 OCMW's, verspreid over het hele land, het REMI-systeem gaan gebruiken, een instrument gebaseerd op referentiebudgetten voor de toekenning van financiële steun aan huishoudens met een ontoereikend inkomen. 

Federale regering maakt 20 miljoen euro extra vrij voor voedselhulp

Persbericht
Federale regering maakt 20 miljoen euro extra vrij voor voedselhulp
Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, en zoals afgesproken tijdens het begrotingsconclaaf van oktober, heeft de ministerraad vrijdag besloten extra middelen vrij te maken om de voedselhulp en materiële hulp op hetzelfde peil te houden, rekening houdend met de verwachte inflatie voor 2023.

“Toen de verhogingen van het minimumpensioen en de laagste uitkeringen onder druk kwamen, hebben wij gestreden om ze te behouden”, stellen Karine Lalieux en Pierre-Yves Dermagne

Persbericht
  “Toen de verhogingen van het minimumpensioen en de laagste uitkeringen onder druk kwamen, hebben wij gestreden om ze te behouden”, stellen Karine Lalieux en Pierre-Yves Dermagne
Tijdens de begrotingscontrole hebben de socialisten niet alleen de historische verhoging van de laagste pensioenen veiliggesteld, maar wordt ook de belasting op multinationals ingevoerd, die 634 miljoen euro zal opbrengen.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.