Nieuws

Lancering van een projectoproep om OCMW's te helpen in de strijd tegen de niet-opname van rechten

Persbericht
Lancering van een projectoproep om OCMW's te helpen in de strijd tegen de niet-opname van rechten
De minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, en de POD Maatschappelijke Integratie hebben een nieuwe projectoproep gelanceerd om OCMW's die actie ondernemen tegen de niet-opname van rechten te ondersteunen.

Nieuwe beheerder voor de tweede pensioenpijler van lokale besturen

Persbericht
Nieuwe beheerder voor de tweede pensioenpijler van lokale besturen
Het beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen heeft een nieuwe pensioeninstelling voor het beheer van de tweede pijler voor personeelsleden van de lokale besturen geselecteerd. Het heeft gekozen voor Ethias Pension Fund, kondigde de minister van Pensioenen Karine Lalieux donderdag aan.

Lancering van een projectoproep voor sensibiliseringscampagnes om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap te bevorderen

Persbericht
Lancering van een projectoproep voor sensibiliseringscampagnes om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap te bevorderen
De minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, en de DG Personen met een handicap lanceerden donderdag een nieuwe oproep om sensibiliseringscampagnes rond de werkgelegenheid voor mensen met een handicap op te zetten. 

Sociaal mazoutfonds: verwarmingstoelage aangepast aan de marktprijs

Persbericht
Sociaal mazoutfonds: verwarmingstoelage aangepast aan de marktprijs
Stijgende energieprijzen drukken zwaar op de portemonnee van huishoudens. Parallel aan de vele steunmaatregelen die al werden genomen, stemde de federale regering woensdag in met een versterking van 17 miljoen euro voor het sociaal mazoutfonds. De verwarmingstoelage zal zo beter worden aangepast aan de prijzen op de markt.

Pensioenen: akkoord over 3 maatregelen die werk ondersteunen en ongelijkheden verminderen

Persbericht
Pensioenen: akkoord over 3 maatregelen die werk ondersteunen en ongelijkheden verminderen
De federale regering bereikte deze maandag een akkoord over 3 nieuwe maatregelen om het pensioenstelsel te hervormen. Het akkoord zet de lijnen uit om zo mensen langer aan de slag te houden, de ongelijkheden bij vrouwen te verminderen en werk te belonen in de berekening van het pensioen. 

De federale regering maakt samen werk van de strijd tegen armoede en ongelijkheid

Persbericht
De federale regering maakt samen werk van de strijd tegen armoede en ongelijkheid
Op voorstel van de Minister bevoegd met Armoedebestrijding Karine Lalieux keurde de federale regering op de ministerraad van vrijdag 15 juli het plan goed voor de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Hierin zitten meer dan 140 maatregelen die door alle leden van de regering worden gedragen.

10 miljoen euro voor 25 nieuwe ‘Housing First’-projecten tegen dakloosheid

Persbericht
10 miljoen euro voor 25 nieuwe ‘Housing First’-projecten tegen dakloosheid
In de strijd tegen dak- en thuisloosheid maakt de federale regering 10 miljoen euro vrij voor 25 ‘Housing First’-projecten. Dat maken minister van Grootstedenbeleid Meryame Kitir en minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux bekend. “Dit komt vooral jongeren ten goede.”

Interministeriële subconferentie voor personen met een handicap - Federale en gefedereerde entiteiten komen werkprogramma overeen tot 2024

Persbericht
Interministeriële subconferentie voor personen met een handicap - Federale en gefedereerde entiteiten komen werkprogramma overeen tot 2024
De ministers en staatssecretarissen bevoegd voor personen met een handicap keurden dinsdag, tijdens de tweede vergadering van de interministeriële subgroep ‘Handicap’, een werkprogramma tot 2024 goed. Ze vroegen aan de bevoegde administraties om tegen het einde van het jaar een interfederale handicapstrategie 2021-2030 te ontwikkelen.

Karine Lalieux stelt Belgische vooruitgang rond personen met een handicap voor aan de VN

Persbericht
Karine Lalieux stelt Belgische vooruitgang rond personen met een handicap voor aan de VN
Afgelopen dinsdag stelde minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, de meest recente voortgang voor rond het beleid voor personen met een handicap. Dat deed ze op het VN-hoofdkwartier in New York, waar de 15e zitting van de Conference of State Parties (COSP) in kader van het Verdrag van de Rechten voor Personen met een Handicap plaatsvond. 

Meer dan 1.000 alleenstaande moeders krijgen extra steun dankzij het “MIRIAM”-project

Persbericht
Meer dan 1.000 alleenstaande moeders krijgen extra steun dankzij het “MIRIAM”-project
Negenendertig OCMW's uit ons land nemen vanaf september deel aan de nieuwe editie van het MIRIAM-project. Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux vertienvoudigde het budget waardoor meer dan 1.000 alleenstaande moeders in moeilijke situaties steun zullen vinden. Ze worden zo beter begeleid via een sociaal en professioneel integratietraject.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.