Nieuws

Persbericht

Karine Lalieux stelt Belgische vooruitgang rond personen met een handicap voor aan de VN

Karine @ VN
Afgelopen dinsdag stelde minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, de meest recente voortgang voor rond het beleid voor personen met een handicap. Dat deed ze op het VN-hoofdkwartier in New York, waar de 15e zitting van de Conference of State Parties (COSP) in kader van het Verdrag van de Rechten voor Personen met een Handicap plaatsvond. 
Persbericht

Meer dan 1.000 alleenstaande moeders krijgen extra steun dankzij het “MIRIAM”-project

single mom
Negenendertig OCMW's uit ons land nemen vanaf september deel aan de nieuwe editie van het MIRIAM-project. Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux vertienvoudigde het budget waardoor meer dan 1.000 alleenstaande moeders in moeilijke situaties steun zullen vinden. Ze worden zo beter begeleid via een sociaal en professioneel integratietraject.
Persbericht

Minister Karine Lalieux lanceert 5 pistes om tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale administraties te verhogen.

werken met rolstoel
Federaal minister bevoegd voor personen met een handicap Karine Lalieux dient binnenkort op de regeringstafel 5 pistes in om de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale overheidsdiensten te verhogen en verder te ondersteunen.
Persbericht

Menstruatiearmoede - Bescherming voor gedetineerden in de Belgische gevangenissen

Tampon
Minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne brachten maandag een bezoek aan de vrouwengevangenis van Berkendael als onderdeel voor een nieuw project om gratis menstruatieproducten uit te delen aan gedetineerden. In 2022 zullen er zo bijna 300.000 producten beschikbaar worden gesteld aan vrouwelijke gevangenen.
Persbericht

24 miljoen euro voor aankoop levensmiddelen voor voedselhulp.

een voedselbank
Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux keurde de ministerraad een open aanbesteding goed voor de aankoop van levensmiddelen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Dit gaat over een bedrag van 24 miljoen euro. 
Persbericht

Werelddag voor mobiliteit en toegankelijkheid – 30 april Regionale kantoren van de DG Personen met een handicap onder de loep

Toegankelijk gebouw voor persoon met handicap
Het niet of minder toegankelijk zijn van openbare gebouwen voor personen met een handicap is een van de belangrijkste obstakels voor hun toegang tot rechten. Als eerstelijnsspelers moeten de kantoren van de DG Personen met een handicap (DG Han) uiteraard een voorbeeld geven.
Persbericht

Minister Lalieux is tevreden met sociaal akkoord dat klein aanvullend pensioen beter zal beschermen

Aanvullend pensioen extra
Minister van Pensioenen Karine Lalieux is tevreden over het unanieme advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad over de ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering). Dit advies maakt het mogelijk om werknemers die een klein aanvullend pensioen hebben opgebouwd, beter te beschermen.
Persbericht

Energiecrisis - 57 miljoen euro extra voor het Gas- en Elektriciteitsfonds

De standen doorgeven
De federale regering gaat akkoord om het Gas- en Elektriciteitsfonds te versterken en verder te ondersteunen. Er gaat maar liefst 57 miljoen euro extra naar toe. Dit fonds is via het OCMW toegankelijk voor alle burgers die moeite hebben met hun stijgende energiefactuur. Dat laat minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux weten in een mededeling.
Persbericht

De regering zal de OCMW’s bijstaan voor de opvang en ondersteuning aan Oekraïense burgers.

Vlag van Oekraïne
De regering bereikte vrijdag in de kern een akkoord over een verhoogd terugbetalingspercentage dat equivalent is van het leefloon bij de OCMW's die Oekraïense burgers verwelkomen en begeleiden. Dat zegt minister van maatschappelijke integratie Karine Lalieux.
Persbericht

Start van de eerste projectenoproep « Armoedebestrijding en sociale inclusie » ter waarde van 2.250.000 euro

Eenoudergezin
De Minister voor Pensioenen en Sociale Inclusie, die tevens bevoegd is voor Personen met een Beperking, voor Armoedebestrijding en voor Beliris, Karine Lalieux, de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, en de CEO van de Nationale Loterij, Jannie Haek, hebben op woensdag 16 maart 2022 de eerste projectenoproep voorgesteld, namelijk “Armoedebestrijding en sociale inclusie”.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.