Persbericht

Weduwen en weduwnaars met kinderen ten laste mogen voortaan meer verdienen bovenop hun overlevingspensioen

boeket bloemen voor een grafboeket bloemen voor een graf

De inkomensgrens voor de combinatie van een overlevingspensioen met een inkomen uit arbeid of een mandaat wordt verhoogd naargelang het aantal kinderen ten laste, kondigde minister van Pensioenen Karine Lalieux vrijdag aan na de ministerraad.

Ter herinnering: bijna 95% van de personen die recht hebben op een overlevingspensioen zijn vrouwen.

Dankzij de verhoging van de cumulatiegrens op jaarbasis met 5.000 euro per kind ten laste, zullen weduwen en weduwnaars onder de 65 jaar met kinderen kunnen blijven werken zonder al te snel een deel van hun overlevingspensioen te verliezen. 

"Elk begrotingsjaar neemt de federale regering maatregelen om de situatie van vrouwen op het vlak van pensioenen te verbeteren. Dit was zo bij de hervorming van de overgangsuitkering en de toegang tot het minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten en onthaalouders. Vandaag steunen we de begunstigden van het overlevingspensioen om hen aan te moedigen ook na het pijnlijke verlies van hun geliefde aan de slag te blijven", zegt Karine Lalieux.

Inkomensgrens verhoogd

Momenteel bedraagt het maximaal toegestane inkomen zonder vermindering van het overlevingspensioen 20.102 euro voor werknemers die geen kinderbijslag ontvangen en 25.127 euro met kinderbijslag. Voor zelfstandigen zijn deze bedragen respectievelijk 16.082 euro en 20.102 euro.

Met de nieuwe maatregel zal de inkomensgrens  voor ambtenaren en werknemers 30.152 euro bedragen met één kind ten laste, 35.177euro met twee kinderen, enz.

"Opnieuw investeert de regering om vrouwen, die de overgrote meerderheid van de begunstigden van een overlevingspensioen uitmaken, te ondersteunen en de pensioenkloof te verkleinen. Werk draagt bij tot de reïntegratie in de samenleving na de rouwperiode. Door te werken blijft de vrouw ook haar toekomstige wettelijke pensioen verhogen met het oog op een waardige oude dag.”

Het overlevingspensioen wordt in 2022 toegekend aan mensen die minstens 48,5 jaar oud zijn. Deze leeftijdsgrens zal geleidelijk worden opgetrokken tot 50 jaar in 2025.

Onder deze minimumleeftijd hebben mensen die getroffen zijn door het verlies van hun echtgenoot recht op een overgangsuitkering.