Persbericht

Steunmaatregelen Sociaal Stookoliefonds verlengd tot 31 maart 2023

RadiatorRadiator
Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, heeft de ministerraad de verlenging van de steunmaatregelen in verband met het Sociaal Stookoliefonds tot 31 maart 2023 goedgekeurd.
Sinds juli 2022 is voor het Sociaal Stookoliefonds 27 miljoen euro extra vrijgemaakt. Dankzij deze nieuwe middelen kunnen de verwarmingstoelagen worden aangepast aan de reële marktprijzen.
 
Karine Lalieux: “Nu de winter voor de deur staat, blijft de stookoliepijs uitzonderlijk hoog. Daarom is het zo belangrijk dat we gezinnen die met stookolie verwarmen tot het einde van de winter blijven ondersteunen, net zoals ook de andere energiemaatregelen verlengd zijn.”
 
De maatregelen die in juli werden genomen worden dus verlengd tot en met 31 maart 2023:
 
-        Verhoging van het maximumbedrag van de toelage van 20 tot 36 cent per liter.
-        Verhoging van de maximale hoeveelheid stookolie per jaar, die dus nog drie maanden 2.000 liter blijft. Dankzij deze maatregel bedraagt de maximale toelage 720 euro (tegen maximaal 300 euro vóór juli 2022).
-        Verhoging van de vaste toelage voor aan de pomp gekochte mazout of kachelbrandstof en koppeling aan de officiële prijs van stookolie, d.w.z. 456 euro in plaats van 210 euro in de eerste helft van 2022.
 
Via de OCMW's kan elk gezin dat met stookolie verwarmt, d.w.z. 37% van de Belgische huishoudens, een aanvraag indienen. Slechts een minderheid van hen maakt echter daadwerkelijk gebruik van deze steun.
 
Het Sociaal Stookoliefonds blijft voor veel kwetsbare personen een belangrijk hulpmiddel. Om de toegang tot dit Fonds te verbeteren, onderzoek ik samen met mijn dienst en alle betrokkenen of we dit recht automatisch kunnen toekennen en of we de groep die er gebruik van kan maken kunnen uitbreiden. Deze gesprekken zijn volop aan de gang”, besluit de minister.