Persbericht

Lancering van een projectoproep om OCMW's te helpen in de strijd tegen de niet-opname van rechten

Mensen geconfronteerd met rekeningen met een rekenmachine
De minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, en de POD Maatschappelijke Integratie hebben een nieuwe projectoproep gelanceerd om OCMW's die actie ondernemen tegen de niet-opname van rechten te ondersteunen.

We spreken over niet-opname of 'non take-up' van rechten als iemand niet profiteert van de rechten waarop hij of zij aanspraak kan maken.

Een van de manieren om dit probleem aan te pakken is de rechthebbenden proactief te identificeren.

Deze vorm van automatisering van de rechten helpt het armoederisico voor kwetsbare personen te verminderen. Het komt er met andere woorden op aan ervoor te zorgen dat subsidies en tegemoetkomingen zoveel mogelijk terechtkomen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn!

Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding: “Op mijn initiatief heeft de regering reeds verschillende maatregelen genomen om de niet-opname van rechten aan te pakken. Maar de uitdaging blijft zeer groot. De regelgeving en het administratieve jargon zijn vaak ingewikkeld en soms zelfs volkomen onbegrijpelijk, waardoor kwetsbare groepen de facto minder toegang tot informatie hebben. We moeten samen met de betrokkenen zelf en de organisaties op het terrein oplossingen vinden voor alles wat de opname van rechten in de weg staat. Op dit vlak is zeker een belangrijke rol weggelegd voor de OCMW's. De bedoeling van deze projectoproep is dan ook dat dit proefprojecten zal opleveren die later kunnen worden herhaald op andere plaatsen.”

De oproep is gericht tot OCMW's van steden met meer dan 70.000 inwoners of OCMW's die zich verenigen om samen actie te ondernemen.  

Voor deze oproep is een budget van 300.000 euro uitgetrokken. Elk project moet aan de volgende criteria voldoen:

•       Het moet de samenwerking met de sociale partners van de OCMW's bevorderen, met name door verschillende databanken te vergelijken;

•       Het moet de proactieve identificatie van rechthebbenden bevorderen door een aanpak in functie van de autonomie van elk individu;

•       Het moet ook zorgen voor fysieke eerstelijns sociale begeleiding, zodat er controle blijft op de automatisering.

“Deze projectoproep creëert een belangrijke dynamiek, die voortbouwt op andere vergelijkbare initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede of het MIRIAM-project ter ondersteuning van eenoudergezinnen. De geselecteerde OCMW's zullen vervolgens financiële steun krijgen om de originele projecten die deze oproep ongetwijfeld zal opleveren te verwezenlijken”, voegt de minister eraan toe.

Projecten kunnen worden ingediend tot 30 september.

 

Meer informatie: https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/projectoproep-bestrijding-van-de-non-take-de-ocmws