Persbericht

Toekomstige regeringen moeten binnen 12 maanden na hun installatie een plan voor armoedebestrijding aannemen.

De federale regering zal in de toekomst verplicht zijn om binnen 12 maanden na hun installatie een plan ter bestrijding van armoede en ongelijkheid aan te nemen. Daartoe werd vrijdag door de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd op voorstel van de minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux.

"Dit is historisch. Tot nu toe werd de goedkeuring van een plan voor armoedebestrijding overgelaten aan de goede wil van de meerderheidspartijen. Armoedebestrijding is nu nog een politieke keuze en geen verplichting voor politici. Vandaag veranderen we het geweer van schouder, want het wordt een verplichting" zegt Karine Lalieux. "Om de vijf jaar moet ons land een nieuwe strategie ter bestrijding van armoede en ongelijkheid aannemen, waarbij alle ministers betrokken zijn. Deze langetermijnvisie is essentieel om de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden aan te gaan."

Het wetsvoorstel voorziet in:

- De verplichte goedkeuring door de regering van een federaal plan ter bestrijding van de armoede binnen twaalf maanden na haar installatie. Dit plan wordt vervolgens voorgelegd aan het parlement en aan een interministeriële conferentie;

- De vaststelling van acties en maatregelen die elke minister en staatssecretaris binnen hun eigen bevoegdheden moeten nemen;

- Voorafgaand overleg met de gefedereerde entiteiten in de ministeriële conferentie om synergiën van acties na te streven, alsook met het netwerk van ambtenaren die armoede bestrijden en het Belgisch Platform voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;

- Nauw overleg met de partners in de strijd tegen armoede bij het opstellen van het plan;

- Rekening houden met de impact van elke maatregel op gender en handicap;

- Constante opvolging en evaluatie van het plan gedurende de hele legislatuur.

 

Een streven naar continuïteit en samenhang

De strijd tegen armoede en ongelijkheid wordt sinds het aantreden van de regering eind 2020 als een prioriteit beschouwd. De crisissituatie waarin de regering is aangetreden, en die sindsdien aanhoudt, heeft de noodzaak bevestigd voor een proactief, gecoördineerd en gecoördineerd optreden.

In die geest heeft de regering in juli 2022 de 140 concrete acties van haar plan ter bestrijding van armoede en ongelijkheid aangenomen. Deze omvatten de wens om de verplichte goedkeuring van een gelijkaardig plan bij het begin van elke nieuwe legislatuur in de wet te verankeren, in overeenstemming met het beleid dat door de huidige federale regering wordt gevoerd.

"Vandaag heeft de ministerraad de eerste stap gezet naar deze verplichting, ter verdediging van een visie die verder gaat dan de korte termijn, want de strijd tegen armoede en ongelijkheid vereist zowel onmiddellijke antwoorden als antwoorden op middellange en lange termijn", benadrukt minister Lalieux.

"Armoede en ongelijkheid zorgen voor onzekerheid, een beperking van de vrijheid en een verlies van rechten. Zolang er in ons land nog mensen in armoede leven, moeten de inspanningen worden voortgezet" besluit minister Lalieux."