Persbericht

10 miljoen euro voor de bestrijding van dakloosheid bij jongvolwassenen

De ministers Karine Lalieux, bevoegd voor armoedebestrijding, en Caroline Gennez, bevoegd voor grootstedenbeleid, lanceren een projectoproep naar 25 OCMW’s in Vlaanderen, Brussel en Wallonië om dakloze jongvolwassenen een degelijke woning aan te bieden.

Iedereen heeft recht op een veilige plaats om te slapen, te wonen en zijn leven uit te bouwen. Een eigen huis biedt rechtszekerheid, veiligheid en stabiliteit en is de uitvalsbasis om naar school te gaan, een job te vinden… kortom: om een plek te vinden in de samenleving. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor jongvolwassenen.

Dakloosheid is ook al lang geen fenomeen meer dat alleen in de ‘grote’ steden opduikt. Dankzij de daklozentellingen die, met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting, overal in het land plaatsvinden, zien we dat dakloosheid overal aanwezig is. Binnen de groep van de chronische daklozen stellen we al jaren een stijging vast van  het aantal jongvolwassen. Dakloosheid bij jongeren ziet er ook soms anders uit dan het traditionele beeld. Nadat het thuis of binnen hun relatie tot een breuk komt, gaan ze vaak tijdelijk inwonen bij leeftijdsgenoten. Dit zorgt voor een instabiele, onzichtbare vorm van ‘overleven’.

“Via het Housing First model willen we jongeren zowel een dak boven het hoofd geven als laagdrempelige ondersteuning aan huis. Door de projectoproep krijgen 25 OCMW’s in ons land de kans om woningen te verwerven en beperkt te renoveren of om gronden aan te kopen voor duurzame modulaire woningen.

Het voorziene budget van 10 miljoen euro geeft de deelnemende OCMW’s de kans om in totaal 50 tot 60 woningen aan te kopen” zegt minister Karine Lalieux.

“Het Housing First principe wérkt. Dat hebben we al gezien in Finland, waar het aantal daklozen is gehalveerd sinds de invoering van Housing First projecten. Het haalt mensen van de straat, en elke geïnvesteerde euro bespaart 2,5 euro aan politie-, opvang- en ziekenhuiskosten. Een eigen dak boven het hoofd is de eerste stap om het leven terug in handen te nemen. Daarna volgt de rest. Samen met de begeleiding die ze krijgen, kunnen de jongeren beginnen te bouwen aan een betere toekomst,” aldus minister Gennez.

“Om armoede te bestrijden moeten we de basisrechten van mensen realiseren. Het recht op een veilige en stabiele huisvesting is verankerd in de grondwet. Vanuit de federale regering voorzien we de middelen en ondersteuning waardoor steden hun armoedebeleid structureel kunnen uitvoeren. Via deze oproep moedigen we hen dan ook aan om verdere stappen te zetten op het effectief uitroeien van dakloosheid bij jongvolwassenen” besluiten ministers Lalieux en Gennez.