Persbericht

Samenvoeging databanken aanvullende pensioenen

Woord pensioen met een vergrootglas

De Ministerraad heeft vandaag een voorstel van Minister van Pensioenen Karine Lalieux en Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke goedgekeurd dat voorziet in de integratie van databanken over aanvullende pensioenen.

In een kritisch rapport uit 2020 had het Rekenhof vastgesteld dat heel wat aanvullende pensioenen op het moment van hun uitbetaling niet werden aangegeven bij de Federale Pensioendienst.   Daardoor loopt de sociale zekerheid jaarlijks verschillende miljoenen aan sociale bijdragen mis die verschuldigd zijn op hogere pensioenen.

Vanaf 1 januari 2023 zal dit probleem van de baan zijn.  De Federale Pensioendienst en Sigedis, dat is de vzw die onder meer de databank over de aanvullende pensioenen beheert, zullen vanaf dan hun databanken integreren.  Voortaan zullen alle gegevens over het aanvullend pensioenen, zowel deze over de opbouw als over de uitbetaling, worden samengebracht in de “DB2P”-databank, beheerd door Sigedis. 

Hierdoor zullen bepaalde pensioenen bij de berekening van de sociale bijdragen niet langer door de mazen van het net glippen. De verwachte opbrengsten bedragen 19 miljoen euro per jaar. 

Naast de effectievere inning van sociale bijdragen, zal de integratie van de databanken ook toelaten om de dienstverlening aan burgers en ondernemingen te verbeteren:

  • Door de koppeling van gegevens over het wettelijk en aanvullend pensioen kunnen de pensioendiensten in de toekomst op voorhand het exacte percentage van de in te houden sociale bijdragen aan de verzekeraars en pensioenfondsen meedelen.  Op die manier wordt heel wat administratieve rompslomp, als gevolg van regularisaties, vermeden;
  • Daarnaast kan diezelfde koppeling bijdragen aan een oplossing voor de problematiek van de niet opgevraagde tegoeden binnen de tweede pensioenpijler.   Het gebeurt vandaag meer dan eens dat burgers met pensioen gaan, maar dat aanvullende pensioengelden niet uitbetaald geraken.  In de toekomst zullen de betrokkenen actief kunnen worden gesensibiliseerd over hun openstaande rechten.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux is verheugd over de oplossing die de pensioendiensten, in overleg met de verzekeraars en pensioenfondsen hebben ontwikkeld:  “Het efficiënt gebruik van data creëert een werkelijke win-win situatie. Enerzijds zorgen we ervoor dat de sociale zekerheid geen bijdragen misloopt, anderzijds leggen we de basis voor een administratieve vereenvoudiging binnen de tweede pijler en een verbeterde dienstverlening aan de burger”.