Persbericht

Sommige dakloze slachtoffers van overstromingen kunnen gebruik maken van tweede installatiepremie

maison détruite par les inondations

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux keurde de ministerraad vrijdag een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de toekenning van een tweede installatiepremie moet toelaten aan mensen die dakloos werden door de overstromingen van juli vorig jaar.

De installatiepremie ondersteunt een persoon die niet langer op straat hoeft te leven en een ​​woning als hoofdverblijf heeft gevonden. Dankzij deze premie kan iemand zo zijn of haar nieuwe woning inrichten.

Deze premie wordt normaal gesproken maar één keer in je leven toegekend. "Maar de wet stelt uitdrukkelijk dat de Koning een tweede premie mag toekennen ‘in behartigenswaardige gevallen’. Voor de regering lijdt het geen twijfel dat door het uitzonderlijke karakter van de overstromingen dit hieronder valt”, benadrukt Karine Lalieux.

Een tweede keer uit dakloosheid raken

Na de verschrikkelijke overstromingen die zich in de zomer voordeden, raakten veel mensen hun woning kwijt en konden ze er niet naar terugkeren vanwege de schade. Ze zullen allemaal moeten verhuizen. Ze kunnen dan gebruikmaken van een installatiepremie indien ze een leefloon of ander vervangingsinkomen uit de sociale zekerheid ontvangen.

“Een deel van de slachtoffers kreeg deze installatiepremie ​​in het verleden al omdat ze al eens uit de dak- of thuisloosheid kwamen. Sinds juli staan ​​ze nu dus opnieuw op straat als slachtoffers van een verwoestend natuurfenomeen. Het is voor mij belangrijk om hen die extra hulp toe te kennen zodat ze hun leven weer kunnen opbouwen in een nieuw huis', benadrukte de minister.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit, dat vóór ondertekening door de Koning aan de Raad van State zal worden voorgelegd, biedt de OCMW's zo de mogelijkheid om de betrokken burgers een tweede keer te helpen.

Subsidievoorwaarden

Om recht te hebben op deze tweede installatiepremie, moesten mensen, toen ze dakloos werden na de overstromingen, wonen in een gemeente die door de bevoegde autoriteiten als "ramp" werd verklaard en waarvan het OCMW gebruikmaakt van de subsidie ‘Overstromingen’ ​​(KB van 6 augustus 2021).