Persbericht

Coronacrisis - De meest kwetsbare burgers worden verder ondersteund tot 31 maart 2022

Tirelire Covid

De minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met armoedebestrijding en personen met een handicap, Karine Lalieux, verwelkomt de verlenging van enkele fundamentele sociale maatregelen. Dit is goed voor de portefeuille en het welzijn van miljoenen mensen. Deze maatregelen kwamen er onder haar impuls.

De federale regering kondigde vrijdag de verlenging aan van wat maatregelen die werden genomen in het kader van de coronacrisis. Ze worden met drie maanden verlengd.

"De coronacrisis, met daarbovenop prijsstijgingen voor wat producten en de stijgende energiekosten wegen op de burger en veroorzaken een diepe sociale crisis. Verlies aan inkomen, psychologische moeilijkheden, stijgende kosten in levensonderhoud... Miljoenen mensen, of ze nu mensen zijn met een sociale uitkeringen, zelfstandigen of werknemers, jong en oud, lijden aan een daling van hun koopkracht”, merkt de minister op.

De verlenging van deze sociale maatregelen maakt het mogelijk om de meest kwetsbare burgers doorheen deze crisis te blijven steunen. "Ik zag en voelde de ellende op het veld. De regering kon er niet doof voor blijven”.

De regering verlengt de maatregelen tot en met 31 maart 2022:

  • De premie van 25 euro per maand voor mensen met een leefloon, de uitkeringen voor personen met een handicap en IGO-gerechtigden;
  • Het coronafonds voor aanvullende hulp, wat toegankelijk is voor alle burgers die aan inkomen hebben verloren, via de OCMW’s;
  • Tegemoetkoming psychisch welzijn via de OCMW’s;
  • De Zoom 18/25-maatregel voor jongeren via de OCMW’s;
  • Vrijstelling van de impact van tijdelijke werkloosheid op de berekening van de integratietegemoetkoming bij personen met een handicap.

Om de pensioenrechten te garanderen, verlengt de regering daarnaast ook de volgende maatregel:

  • Werknemers in tijdelijk werkloosheid (wegens overmacht of om economische redenen), blijven hun aanvullend pensioen opbouwen.
  • Gepensioneerd zorgpersoneel dat weer aan de slag gaat bij oa. vaccinatiecentra in de strijd tegen de pandemie, zullen hun pensioen kunnen combineren met hun inkomen tot 30 juni 2022. “Het zou ondenkbaar zijn om deze mannen en vrouwen van uitzonderlijke moed financieel af te straffen."