Persbericht

"OCMW online', een nieuw wettelijk kader om elektronische uitwisselingen tussen OCMW's en burgers te vergemakkelijken

De eerste steunaanvraag bij een OCMW kan voortaan elektronisch gebeuren dankzij een gloednieuwe tool 'OCMW Online', waarvan de invoering vrijdag werd goedgekeurd door de Ministerraad, kondigt minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux aan.

De tool 'OCMW Online' werd door de POD Maatschappelijke Integratie, in samenwerking met Smals, ontwikkeld dankzij een budget van 360.000 euro dat de regering in 2021 vrijmaakte in het kader van het Europees herstelplan, met de steun van staatssecretaris Thomas Dermine.

Het biedt burgers een extra toegang tot de OCMW's. Ze zullen hun aanvraag elektronisch kunnen indienen via de nieuwe, gemakkelijk toegankelijke website of op de traditionele manier door naar hun lokaal OCMW te gaan voor een afspraak.

Karine Lalieux, Minister voor Maatschappelijke Integratie: "De eerste stap naar het OCMW, en dus naar het aanvragen van hulp, is vaak de moeilijkste. Er zijn nog te veel mensen - studenten, werknemers, zelfstandigen - die de deur van het OCMW niet durven openduwen en zo potentiële steun mislopen om hun moeilijkheden het hoofd te bieden. Met 'OCMW Online' kan het eerste contact met het OCMW van thuis uit gebeuren. Op die manier wordt het nieuwe instrument een tool in de strijd tegen het niet opnemen van rechten, een van de prioriteiten van de regering. Dit is des te belangrijker omdat het voorgestelde online formulier is ontwikkeld en gevalideerd door ervaringsdeskundigen om ervoor te zorgen dat het voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is.  

Administratieve vereenvoudiging

‘OCMW Online’ zal de maatschappelijk werkers van OCMW’s ook verlossen van de last om nieuwe steunaanvragen manueel te registreren.

Wanneer burgers veilig inloggen op de site (met hun identiteitskaart of hun rijksregisternummer), zal het elektronische aanvraagformulier al gedeeltelijk vooringevuld zijn met hun rijksregistergegevens. Het zal ook mogelijk zijn om een aanvraag in te dienen zonder rijksregisternummer.

Op basis van de informatie die de burger verstrekt, zal de OCMW-onlinetool bepalen welk OCMW territoriaal bevoegd is voor de opvolging van zijn of haar dossier. Het geïdentificeerde OCMW zal dan contact opnemen met de aanvrager om het sociaal onderzoek te starten.

Veilige uitwisseling tussen burgers en OCMW's via eBox

Het wetsontwerp dat vrijdag werd goedgekeurd door de Ministerraad voorziet ook in een kader voor het gebruik van de eBox door de OCMW's in hun contacten met hulpvragers.

Hoewel OCMW's de eBox al kunnen gebruiken om hun beslissingen elektronisch mee te delen, in plaats van per traditionele aangetekende brief, maken ze er tot nu toe weinig gebruik van wegens het gebrek aan een specifiek juridisch kader voor deze vorm van communicatie en de rechtsonzekerheid die dit met zich meebrengt.

"De rechtszekerheid van het gebruik van de eBox wordt nu gegarandeerd voor burgers die vragen om via de eBox met hun OCMW te communiceren. Natuurlijk blijft dit de keuze van de burger, die kan kiezen of hij zijn eBox al dan niet activeert, en van de OCMW's. Maar zowel de tool 'OCMW Online' als het gebruik van de eBox hebben dezelfde doelstellingen, namelijk het moderniseren van de overheid, een administratieve vereenvoudiging en een vermindering van de werklast van de maatschappelijk werkers " benadrukt mevrouw Lalieux.

"Met het gebruik van eBox in dit project bevestigen we dat het een echt universeel vereenvoudigingsinstrument is dat toegankelijk is voor alle burgers. eBox is sneller, eenvoudiger en efficiënter en zorgt voor een veilige verbinding tussen de burgers van ons land en de autoriteiten (inclusief de lokale autoriteiten). Ik ben blij te weten dat de OCMW's zullen kunnen profiteren van dit prachtige instrument, dat alle begunstigden in contact zal brengen met de verschillende instellingen die voor hen van essentieel belang zijn. Dit is ook wat ik al sinds mijn aantreden promoot: toegankelijkheid voor iedereen als een essentiële democratische waarde die verdedigd moet worden", zegt Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.