Persbericht

Commissie sociale zaken - Wetsontwerp verplicht élke nieuwe regering tot de opmaak van een plan voor armoedebestrijding.

De Commissie Sociale Zaken keurde dinsdag een wetsontwerp goed dat toekomstige federale regeringen verplicht om binnen 12 maanden na hun aantreden een plan aan te nemen om armoede en ongelijkheid te bestrijden.

Voor Karine Lalieux, minister van armoedebestrijding, startte het wetsontwerp op en maakte er een prioriteit van. Deze eerste stemming in het parlement is een voorbode van de goedkeuring door het voltallige parlement, "een belangrijke stap in onze strijd om armoede structureel te bestrijden, aangezien dit wetsontwerp de continuïteit van ons engagement op dit gebied op lange termijn garandeert".

"Met de goedkeuring van het wetsontwerp garanderen we dat de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid een prioriteit blijft voor toekomstige regeringen. Het verankert de verplichte goedkeuring van een federaal plan tijdens elke nieuwe bestuursperiode. Momenteel hing dit louter af van de goede wil van de partijen die deel uitmaken van de meerderheid”, zei ze enthousiast tegen de leden van de Commissie.

Ter herinnering, het wetsontwerp voorziet in :

-       De verplichte goedkeuring door de regering van een federaal plan voor armoedebestrijding binnen twaalf maanden na de installatie ervan;

-       De vaststelling van acties en maatregelen die door elke minister en staatssecretaris binnen hun eigen bevoegdheid moeten worden genomen;

-       Overleg met de gefedereerde entiteiten om te zoeken naar synergieën van acties, met het netwerk van ambtenaren betrokken bij de strijd tegen armoede en het Belgisch Platform voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;

-       Nauw overleg met partners die experts zijn in armoedebestrijding bij het opstellen van het plan;

-       Rekening houden met de impact van elke maatregel op gender en handicap;

-       Constante opvolging en evaluatie van het plan tijdens de hele bestuursperiode.

Het wetsontwerp voert een van de 140 maatregelen uit van het Plan ter bestrijding van armoede en sociale ongelijkheid dat de federale regering in juli 2022 heeft aangenomen. Het garandeert dus de continuïteit van het door de Vivaldi-partijen gevoerde beleid.

Karine Lalieux: "Deze systematische langetermijnvisie is noodzakelijk. De vastberadenheid van de huidige federale regering moet ook daarna worden voortgezet, want de problematiek overstijgt politieke coalities. Armoede en sociale ongelijkheid hebben een belangrijke impact op het leven van mensen, beperken de vrijheid, zorgen voor een verlies van huidige en toekomstige rechten, en dit soms al vanaf de eerste levensdagen wanneer kinderen in een kansarm gezin geboren worden. Dat deze onrechtvaardigheden vandaag nog steeds bestaan, is onaanvaardbaar in een rechtsstaat als de onze. Zolang er mensen in armoede leven in ons land, moeten we dus actie blijven ondernemen.”