Persbericht

Begrotingsconclaaf - 20 miljoen euro extra voor voedselhulp in 2024

Op voorstel van Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, heeft de federale regering beslist om 20 miljoen euro extra te reserveren voor voedselhulp en materiële hulp om tegemoet te komen aan de steeds toenemende vraag.

Deze 20 miljoen euro komt bovenop de 10,5 miljoen euro van het Europese hulpprogramma voor de meest behoeftigen en de federale en regionale cofinanciering van 10,2 miljoen euro.

Het totaalbudget voor voedselhulp bedraagt in 2024 dus bijna 41 miljoen euro.

"De voorbije jaren werden gekenmerkt door een steeds grotere vraag naar voedselhulp als gevolg van de verschillende crisissen die de energie- en voedselprijzen hebben opgedreven. Hierdoor zijn veel mensen in een zeer precaire financiële situatie terechtgekomen. In 2022 hebben bijna 480.000 mensen voedsel- en materiële hulp gekregen. Het is dan ook essentieel om de middelen aanzienlijk te verhogen".

Dit jaar ligt de nadruk verder op de sociale begeleiding van wie hulp ontvangt. Zoals elk jaar zal het voedsel en de materiële hulp uitgedeeld worden door logistieke partners zoals de voedselbanken, de sociale restaurants en kruideniers en het Rode Kruis...