Persbericht

Nieuwe beheerder voor de tweede pensioenpijler van lokale besturen

gouden spaarvarken
Het beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen heeft een nieuwe pensioeninstelling voor het beheer van de tweede pijler voor personeelsleden van de lokale besturen geselecteerd. Het heeft gekozen voor Ethias Pension Fund, kondigde de minister van Pensioenen Karine Lalieux donderdag aan.

In juni 2021 hadden de verzekeringsmaatschappijen Belfius Insurance en Ethias gezamenlijk besloten het contract voor het beheer van de tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel van de provinciale en plaatselijke besturen op te zeggen.

De 859 aangesloten besturen moesten snel een nieuwe overeenkomst sluiten om hun beleid in het kader van de tweede pijler voor de jaren 2022 en daarna te kunnen voortzetten. Meer dan 95.000 personeelsleden van lokale besturen waren bij het pensioenplan aangesloten.

Veel lokale besturen zaten dan ook met de handen in het haar, aangezien er zeer weinig tijd was om een nieuwe beheerder te zoeken.

Niet alleen dreigde de pensioenopbouw voor de lokale contractuele ambtenaren stil te vallen, de lokale overheden vreesden ook voor een financiële kater als zij niet langer in aanmerking zouden komen voor de tegemoetkoming die de federale regering toekent aan besturen die aangesloten zijn bij een tweede pensioenpijler.  

Om die redenen besloot de regering de plaatselijke en provinciale besturen te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe beheerder voor de aanvullende pensioenen van hun personeelsleden. 

Na breed overleg met de lokale besturen en de gewesten keurde het federaal parlement begin 2022 op initiatief van minister Lalieux een wet goed die aan de Federale Pensioendienst de bevoegdheid toekent om op te treden als opdrachtencentrale voor de selectie van een nieuwe pensioeninstelling.

Op basis van die nieuwe wet is het beheerscomité van de pensioenen van de plaatselijke en provinciale besturen, dat in de schoot van de Federale Pensioendienst opereert, in de loop van maart 2002 een aanbestedingsprocedure gestart om een nieuw pensioenfonds te selecteren.

Vier pensioenfondsen hebben op de aanbesteding ingeschreven. Op 29 augustus heeft het beheerscomité de procedure afgesloten en een beslissing genomen over de toewijzing van het contract. Op basis van de ingediende dossiers werd de opdracht gegund aan Ethias Pension Fund.

Dit nieuwe contract biedt niet alleen een oplossing voor de lokale besturen die bij het oude contract waren aangesloten, maar biedt ook lokale besturen die nog geen tweede pijler hadden de kans zich hierbij aan te sluiten.

De minister van Pensioenen, Karine Lalieux, toont zich tevreden over deze afloop: "De lokale besturen kunnen nu gerust zijn over de toekomst en de continuïteit van de tweede pijler voor hun personeel. Dit was een prioriteit voor de regering, die alles in het werk heeft gesteld om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.”

De minister dankt ook de Federale Pensioendienst, die de lokale besturen maximaal heeft ondersteund en dit uiterst complexe proces ondanks de grote tijdsdruk tot een goed einde heeft gebracht