Persbericht

Lancering van een projectoproep voor sensibiliseringscampagnes om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap te bevorderen

Persoon met een handicap op de werkplek
De minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, en de DG Personen met een handicap lanceerden donderdag een nieuwe oproep om sensibiliseringscampagnes rond de werkgelegenheid voor mensen met een handicap op te zetten.

Volgens Statbel bedraagt de arbeidsparticipatie van mensen met een handicap of langdurige ziekte in België slechts 26%, tegenover 65% voor de hele Belgische bevolking tussen 15 en 64 jaar.

Om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen, heeft de federale regering, onder impuls van minister Lalieux, de "prijs van de arbeid" voor de betrokkenen aangepakt. Vroeger verloren mensen met een handicap minstens een deel van hun integratietegemoetkoming vanaf een beroepsinkomen van 23.356 euro. Dat plafond werd gevoelig opgetrokken naar 63.000 euro. Dat betekent dat mensen met een handicap die werken daar nu niet meer voor worden gestraft, zolang zij deze drempel van 63.000 euro niet overschrijden.

“Toch blijven veel vooroordelen hardnekkig bestaan. Nog te vaak hebben werkgevers en burgers alleen maar oog voor de verschillen, en niet voor de vaardigheden van mensen met een handicap. Als we een werkelijk inclusieve samenleving willen opbouwen, moeten we deze denkbeelden en vooroordelen doorbreken. Sensibilisering blijft daartoe een van de meest doeltreffende instrumenten," aldus Karine Lalieux. 

Projectoproep in de drie gewesten

Met de nieuwe oproep tot het indienen van projecten die op 1 september is gelanceerd, wil de minister de aanzet geven tot informatie- en sensibiliseringscampagnes om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap aan te moedigen, te ondersteunen en te versterken. 

Voor deze oproep, die gericht is tot vzw's en andere organisaties, is een budget van 120.000 euro uitgetrokken. Dit budget zal gelijk verdeeld worden over het Brusselse, Vlaamse en Waalse gewest, d.w.z. 40.000 euro voor één vereniging per gewest.

De twee belangrijkste doelstellingen van de projectoproep zijn:

  • De arbeidsparticipatie van mensen met een handicap vergroten
  • Werkgevers bewust maken van het belang om hun rekruteringsbeleid aan te passen aan de kandidaturen en aanwerving van personen met een handicap.

“Mensen met een handicap worden op de werkvloer voortdurend met allerlei hindernissen geconfronteerd. Deze worden grotendeels gevoed door een algemene onwetendheid over de handicap, boven op de obstakels in verband met de toegankelijkheid van de werkplek. Het is daarom noodzakelijk om de mentaliteit binnen bedrijven te veranderen. Maar even belangrijk is het om mensen met een handicap te tonen dat zij een plaats hebben op de arbeidsmarkt.”

Goede voorbeelden

De projectoproep werd gelanceerd tijdens een persconferentie in de gemeente Anderlecht, in aanwezigheid van burgemeester Fabrice Cumps en eerste schepen Jérémy Drouart.

Anderlecht is immers een voorbeeld op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap. Het is een van de 7 Brusselse gemeenten die een hoger aantal mensen met een handicap in dienst heeft dan het gewestelijke quotum van 2,5%.

Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht: “Wij gaan voor een inclusievere samenleving. Voor de gemeente Anderlecht is de actieve deelname van personen met een handicap een prioriteit. Sinds enkele jaren werken wij aan transversale acties die betrekking hebben op alle bevoegdheidsterreinen van de gemeente, met inbegrip van de aanwerving van ons personeel. Deze werknemers met een handicap zijn een versterking voor onze gemeentelijke diensten.”

Jérémy Drouart, eerste schepen: “De inclusie van mensen met een handicap is meer dan een quotum, het is in de eerste plaats een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er moet plaats zijn voor iedereen! Anderlecht geeft het goede voorbeeld, maar we moeten nog beter en meer doen! Daar zal ik mij verder voor inzetten."

https://handicap.belgium.be/nl/news/010922-project.htm