Persbericht

Minister Karine Lalieux lanceert een projectoproep van 1 miljoen euro om armoede bij jongeren te bestrijden.

Met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie lanceert minister van armoedebestrijding, Karine Lalieux, donderdag een projectoproep gericht aan alle OCMW's van het land om initiatieven ter bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid bij studenten en jongeren aan te pakken.

De minister heeft hiervoor een miljoen euro vrijgemaakt. Alle OCMW's, of consortia van 2 OCMW's, kunnen een aanvraag indienen. Tien ervan worden geselecteerd en krijgen een financiële steun tot 100.000 euro.

Met deze projectoproep erkent Karine Lalieux de toenemende uitdagingen en groeiende financiële moeilijkheden waarmee studenten en jongeren geconfronteerd worden. De minister gelooft sterk in de kracht van lokale initiatieven en de rol van de OCMW's bij het oplossen van deze problemen.

"Studenten en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze de steun krijgen die ze nodig hebben om te slagen in hun studies en hun potentieel te vervullen, ongeacht hun achtergrond," zegt de minister.

"Of we het nu hebben over studenten die werken om hun studies te betalen of om in hun levensonderhoud te voorzien, jonge werknemers met onzekere contracten of jongeren die geen job of opleiding kunnen vinden, alle jongeren kunnen getroffen worden door onzekerheid. Door samen te werken met de OCMW's kunnen we concrete oplossingen vinden om armoede en financiële onzekerheid bij jongeren te bestrijden".

De oproep van minister Karine Lalieux onderstreept het belang van het creëren van een ondersteunende omgeving voor studenten en jongeren met financiële problemen.

De minister moedigt daarom alle OCMW's aan om vernieuwende projecten en programma's voor te stellen die de financiële last van studenten en jongeren verlichten en hun toegang tot essentiële diensten verbeteren.

De geselecteerde projecten moeten ervoor zorgen dat de behoeften van jongeren in de OCMW's worden geïdentificeerd en dat er consistente outreachende acties worden opgezet, d.w.z. proactieve stappen van de OCMW's naar het jonge publiek toe.

De uiterste datum voor het indienen van projectvoorstellen is 15 september 2023. Na een grondige evaluatie zullen de geselecteerde projecten worden bekendgemaakt en zal financiering worden toegekend.

Alle informatie over deze projectoproep is beschikbaar op de website van de POD Maatschappelijke Integratie: 

https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/projectoproep-bestrijding-van-betaansonzekerheid-bij-jongeren-de-ocmws