Persbericht

Regeringsakkoord over pensioenhervorming - Invoering van een progressieve bonus om oudere werknemers te ondersteunen!

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. Het akkoord omvat de invoering van een progressieve bonus die oudere werknemers moet ondersteunen om aan het werk te blijven.

Voor minister van Pensioenen Karine Lalieux is het akkoord “evenwichtig en beantwoordt het aan de engagementen uit het regeerakkoord. De progressieve bonus is een nieuwe en sterke maatregel die werknemers zal ondersteunen om actief te blijven op de arbeidsmarkt.”

Voor elk extra gewerkt jaar, na de datum van de vervroegde uittreding van de werknemer, zal de bonus stijgen. Dat betekent dat de bonus elk jaar zal worden verhoogd. Na drie jaar zal de bonus 22.645 euro/netto bedragen.

"We zorgen ook voor een specifieke regeling voor mensen met een lange loopbaan. Voor hen zal de pensioenbonus hoger zijn, zodat het eindbedrag van 22.645 euro kan worden overschreden. Dit is een krachtige manier om hen te laten zien dat hun inspanningen meer beloond worden.”

Vrouwen beschermen en de hoogste pensioenen laten bijdragen

De minister van Pensioenen is verheugd dat de regering rekening heeft gehouden met de bijzondere situatie van vrouwen omdat hun loopbaan vaak korter en grilliger is dan die van mannen.

Het akkoord bevestigt de wil van de regering om vrouwelijke werknemers te beschermen tegen de negatieve impact van de nieuwe vereiste van effectief werk om toegang te krijgen tot het minimumpensioen.

"We introduceren een nieuwe lijst van thematische verloven die verband houden met de komst van een kind. Deze verloven worden in de toekomst als effectief werk beschouwd. Dit omvat geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en preventieve werkverwijdering. Sinds het begin van de legislatuur heeft onze regering een reeks maatregelen ingevoerd om vrouwen te beschermen: een verhoging van het minimumpensioen, hervorming van de overgangsuitkering en het overlevingspensioen.”

Ook tijdelijke werkloosheid zal meetellen als effectief werk voor de toegang tot het minimumpensioen, wat essentieel is om werknemers te beschermen.

Daarnaast is de regering overeengekomen om de hoogste pensioenen meer te laten bijdragen door de Wijninckx-bijdrage op aanvullende pensioenen te verdubbelen vanaf 1 januari 2028.  “De solidariteit tussen hoge en lage pensioenen is versterkt. Dat was essentieel”, zegt de minister verheugd.

Tot slot, met betrekking tot de perequatie voor ambtenaren, die het mogelijk maakt om hun pensioenen te herwaarderen boven op de indexatie, hield de minister voet bij stuk tegenover de liberale eisen om dit mechanisme af te schaffen. Het zal dus nog steeds mogelijk zijn om de pensioenen van ambtenaren met maximaal 0,3% per jaar te verhogen.