Persbericht

Sociaal mazoutfonds: verwarmingstoelage aangepast aan de marktprijs

Radiator
Stijgende energieprijzen drukken zwaar op de portemonnee van huishoudens. Parallel aan de vele steunmaatregelen die al werden genomen, stemde de federale regering woensdag in met een versterking van 17 miljoen euro voor het sociaal mazoutfonds. De verwarmingstoelage zal zo beter worden aangepast aan de prijzen op de markt.
Karine Lalieux, Minister van Maatschappelijk Integratie: “De meest arme huishoudens kiezen zelden zelf in hoe ze hun huizen verwarmen. Ze hebben vaak moeilijk toegang tot de meest energie-efficiënte verwarmingssystemen en hebben weinig middelen om hun huizen beter te isoleren. Energiearmoede is een vicieuze cirkel die kan leiden tot meer schulden, gezondheidsproblemen, enz. We helpen hen de rekeningen te betalen.”
 
De regering besliste daarom zeer concreet om de verwarmingstoelage te koppelen aan de prijs van stookolie.
 
Terwijl ze vroeger werd afgetopt op 20 cent per liter, wordt de verwarmingstoelage in bulk nu verhoogd tot maximaal 36 cent per liter.
 
Het maximumplafond van liters stookolie voor de jaarlijkse vergoeding wordt verhoogd. Dit gaat van 1.500 liter naar 2.000 liter om zo beter aan de vraag bij huishoudens. Zij zullen nu een toelage kunnen krijgen van 560 euro, ten opzichte van het maximum van 300 euro vandaag. Als ze hier al voor 1 juli 2022 van gebruik hebben gemaakt, dan kan men ook een toeslag aanvragen voor de tot dusver niet gedekte hoeveelheid bovenop de 1.500 liter. Dit kan een extra vergoeding van 140 euro betekenen.
 
Tot slot, voor mensen die verwarmen met stookolie of kerosine, wordt de forfaitaire vergoeding van 210 euro, die nu voorzien is, toegevoegd aan de officiële energieprijs en zo verhoogd tot 456 euro.
 
In 2021 kregen meer dan 70.000 huishoudens steun van het sociaal mazoutfonds. Dit is toegankelijk voor alle huishoudens die op stookolie stoken, d.w.z. 1,05 miljoen in België, en die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Om er gebruik van te maken, moet men contact opnemen met het OCMW van hun gemeente.
 
De aangepaste steun geldt van 1 juli tot eind 2022. De eventuele verlenging ervan zal worden beoordeeld in het licht van de evolutie van de marktprijzen.
 
Minister Karine Lalieux: "Ik nodig de mensen die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden en die hun stookolie niet meer kunnen betalen, echt uit om niet te wachten tot het te laat is. Neem contact op met het OCMW. De non-take up van dit soort rechten, door een gebrek aan informatie of omdat de automatisering van de toekenning niet gebeurde, is een reëel probleem dat ik keihard wil aanpakken. We gaan evalueren hoe we snel tot structurele maatregelen kunnen komen om het risico op non-take up snel kunnen verkleinen. We onderzoeken ook de mogelijkheden om de toegang tot het sociaal mazoutfonds te verbreden.”
 
Ter herinnering, de federale regering heeft verschillende sterke maatregelen genomen om de impact van de energiecrisis te beperken:
- Verlaging btw naar 6% op levering gas en elektriciteit
- Toekenning van een stookoliecheque van 200 euro
- Verlaging accijnzen op brandstof
- Verlenging van het sociaal tarief
- Herfinanciering van het gas- en elektriciteitsfonds