Persbericht

Interministeriële conferentie: Ministers en staatssecretarissen maken samen werk voor meer inclusie voor personen met een handicap

Werkneemster in rolstoel

Onder het voorzitterschap van minister Lalieux beloofden de ministers en staatssecretarissen van de interministeriële conferentie “Welzijn, sport en gezin”, maandag om hun inspanningen te bundelen om op een effectieve en gecoördineerde manier te zorgen voor een echte inclusieve samenleving voor personen met een handicap.

De conferentie, die voor het eerst in meer dan 8 jaar plaatshad, zal tussen nu en het einde van deze legislatuur regelmatig samenkomen om synergieën te ontwikkelen die de verschillende maatregelen van de deelstaten en de federale regering versterken.
 
Tijdens deze eerste bijeenkomst zetten de ministers en staatssecretarissen alvast een eerste stap richting een toekomstige interfederale strategie inzake handicap 2021-2030.
 
Samenwerken werkt.
De obstakels waarmee personen met een handicap in ons land worden geconfronteerd, blijven immens en dit op alle terreinen van het dagelijks leven.
 
De cijfers op vlak van werkgelegenheid, armoede, sociale uitsluiting, gezondheid, mobiliteit, onderwijs tonen aan: België heeft nog wat werk voor de boeg op vlak van inclusie.
 
Net omdat de bevoegdheden verdeeld zijn, maakte het de implementatie van een gemeenschappelijke visie niet altijd gemakkelijk. De moeilijkheden waar personen met een handicap mee te maken hebben overschrijden de taal- en institutionele grenzen.
 
De leden van de Interministeriële Conferentie zijn zich bewust van de gemeenschappelijke uitdagingen. Na het overleg en de bespreking van de verschillende initiatieven, kwamen ze maandag overeen om het werk hierrond te reactiveren.
 
Binnen deze conferentie zal een subwerkgroep "Handicap" worden opgericht, met een duidelijk werkschema tot 2024.
 
Eerste stappen naar een interfederale strategie voor personen met een handicap
Een van de prioriteiten van deze subgroep is om de doelstellingen en acties van een toekomstige interfederale strategie voor personen met een handicap 2021-2030 te definiëren.
 
Zo’n strategie laat toe om de uitdagingen te structureren en te verduidelijken, naargelang het beleidsniveau. Dit maakt deel uit van zowel de VN-aanbevelingen als de strategie van de Europese Commissie waar elke lidstaat aan zal bijdragen.