Persbericht

128 miljoen euro voor financiering pensioenen lokale besturen

Een stel gepensioneerdenEen stel gepensioneerden

Op voordracht van minister van Pensioenen Karine Lalieux zal de federale regering de lokale besturen bijstaan in de financiering voor hun pensioenen. De regering maakt hiervoor 128,8 miljoen euro vrij voor 2022.

Deze middelen geven een antwoord aan de groeiende onzekerheid binnen de lokale besturen. Het Gesolidariseerd pensioenfonds dient voor de uitbetaling van het pensioen van de statutaire ambtenaren binnen de lokale besturen. Steden en gemeenten dragen hier rechtstreeks aan bij. Maar het fonds staat al enige tijd onder druk. Dat komt door de vergrijzing maar ook door het minder aantal actieven.
 
"De federale regering staat aan de zijde van de lokale besturen. Dat bewijzen we hier opnieuw. De 128 miljoen euro we vrijmaken, verlicht de druk op vlak van pensioenen", benadrukt minister Lalieux. “Het geeft lokale besturen meer vrijheid en mogelijkheden. Zo kunnen ze blijven investeren in de samenleving. Ze blijven alsnog de belangrijkste publieke investeerder van ons land."
 
De financiering van de pensioenen voor de lokale besturen is een van de grootste uitdagingen waar ze de komende jaren mee worden geconfronteerd. Dit weegt zwaar door op de gemeentelijke begroting. Dit heeft een impact op de dienstverlening aan de burger. Dat is nochtans een belangrijke pijler voor een herverdelende samenleving.
 
“Maar structurele oplossingen zijn nodig. De lokale besturen hebben nood aan een duurzame financieringsbron. De regering nam reeds een reeks eerste maatregelen om de sociale en financiële houdbaarheid op korte termijn te garanderen . De gesprekken hierover starten begin 2022 met de verschillende betrokken spelers”, concludeert de minister.