Persbericht

Het akkoord over de welvaartsenveloppe garandeert een stijging van de minimumuitkeringen en de pensioenen

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap en de Strijd tegen Armoede, Karine Lalieux, is tevreden met het afgesloten akkoord binnen de kern van de regering over de verdeling van de welvaartsenveloppe. “Het akkoord zet een punt achter de onzekerheid en de bezorgdheden van de mensen. We verhogen, zoals steeds beloofd, alle pensioenen en de minimale uitkeringen”.

 Het akkoord zorgt voor een koopkrachtverhoging voor de gepensioneerden, voor de uitkeringsgerechtigden en voor personen met een handicap of invaliditeit.

2% verhoging is zeker geen luxe wanneer je weet dat het budget van onze gezinnen geconfronteerd wordt met stijgende facturen. Door het uitblijven van een akkoord tussen de sociale partners, heeft de regering haar verantwoordelijkheid genomen. Geen akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe van bijna 1 miljard euro was voor de socialisten geen optie” benadrukt Karine Lalieux.

Naast de verhogingen van de uiteringen voor werklozen of zieken, worden als gevolg van het akkoord, zowel de pensioenen als de sociale uitkeringen in 2023 en 2024 meermaals opgetrokken:

- Pensioenen voor werknemers en zelfstandigen

·         + 2% voor de minimumpensioenen vanaf 1 juli 2023

·         + 2% voor wie sinds 2018 gepensioneerd is, vanaf 1 juli 2023

·         + 1,2% voor wie sinds 2008 met pensioen is, vanaf 1 juli 2023

·         + 2% voor het salarisplafond vanaf 1 januari 2024

·         Vakantiegeld voor gepensioneerden: + 3,8% vanaf 1 mei 2023 en + 2,55% vanaf 1 mei 2024

- Sociale uitkeringen

·         + 2% voor het leefloon en de vervangingsuitkering vanaf 1 juli 2023

·         + 2% voor het IGO vanaf 1 juli 2023

De welvaartsenveloppe, waarvoor de verdeling vandaag werd vastgelegd, doet de bedragen van de uitkeringen aansluiten bij de kost van het dagelijkse leven. Het afgesloten akkoord geldt voor de komende twee jaar.