Persbericht

De verhoging van de kinderbijslag voor mensen met een handicap zal niet langer leiden tot een vermindering van hun leefloon.

Op voorstel van de minister van personen met een handicap, Karine Lalieux, zal de verhoogde kinderbijslag voor jongeren met een handicap niet langer worden afgetrokken van hun leefloon. De beslissing van de regering heeft twee doelen: ten eerste om armoede te bestrijden, in het bijzonder bij mensen met een handicap die een groter risico op armoede lopen, en ten tweede om jongeren aan te moedigen om zelfredzaam te worden.

Voorheen werden jongeren met een handicap onder de 21 jaar geconfronteerd met een paradox: ze ontvingen verhoogde kinderbijslag vanwege hun handicap, maar hun leefloon werd ook verlaagd vanwege deze toelage. Deze absurde situatie leidde vaak tot financiële stress, op een moment dat ze al te kampen hadden met extra uitgaven in verband met hun handicap.

 

Met deze beslissing erkent de overheid de kosten voor jongeren met een handicap die niet langer afhankelijk zijn van hun ouders, en wil ze hen steunen in hun zoektocht naar onafhankelijkheid.

  

Karine Lalieux, minister voor personen met een handicap, is tevreden met de beslissing: "Iedereen moet een waardig en zelfstandig leven kunnen leiden en deze maatregel draagt daartoe bij. Door de verhoogde kinderbijslag niet langer af te trekken van het leefloon wanneer jongeren deze zelf ontvangen, zorgen we ervoor dat ze een extra kans krijgen om zelfstandig te worden."