Persbericht

PensionStat.be toont pensioenkloof tussen vrouwen en mannen: pension gap bedraagt 23%

De website PensionStat.be toont nieuwe statistieken en cijfers over de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen in België. Dat maakten de minister van Pensioenen, Karine Lalieux, en de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, maandag bekend op de studiedag over gender en pensioenen.

"De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen is, net als de loonkloof waarvan ze het gevolg is, een van de grootste vormen van sociaal-economische ongelijkheid.Voor de federale regering is dit een belangrijk aandachtspunt. De nieuwe gegevens over het grote verschil in de wettelijke en aanvullende pensioenen bevestigen dat maatregelen nodig blijven, zowel op de arbeidsmarkt als in het pensioenbeleid", aldus de ministers Lalieux en Clarinval. 

Via het publiceren van de statistieken op PensionStat.be, worden ze voor iedereen toegankelijk en heeft iedereen een objectief overzicht van het probleem. Dit moet bijdragen tot het maatschappelijk debat over de pensioenkloof. 

23% minder pensioen voor vrouwen

De verschillende nieuwe fiches over de pensioenkloof, gebaseerd op een gezamenlijke monitoring door de Federale Pensioendienst (FPD), het RSVZ en Sigedis, met de steun van het Federaal Planbureau, zijn nu beschikbaar op PensionStat.be.

Dankzij de samenwerking tussen deze overheidsinstellingen is er voor het eerst een globaal overzicht van de wettelijke en aanvullende pensioenen.

De statistieken zijn gebaseerd op de groep die in 2021 voor het eerst een rustpensioen heeft gekregen. Het gaat in totaal over 113.121 personen, 57% mannen en 43% vrouwen.

Uit de cijfers blijkt dat het totale pensioenbedrag (wettelijk pensioen + aanvullend pensioen) van vrouwen in 2021 maar liefst 23% lager lag in vergelijking met de mannen. Vrouwen die recent met pensioen zijn gegaan ontvangen gemiddeld 1.633 euro per maand. Dat is 488 euro minder dan het gemiddelde bij de mannen (2.121 euro).

Ongelijkheid blijft groot, zowel voor het wettelijk als het aanvullend pensioen

De pensioenkloof in het aanvullende pensioenstelsel is bijzonder groot. Het verschil loopt op tot 50%. Dat betekent dat vrouwen gemiddeld 42.215 euro minder uitgekeerd krijgen. 

De studie bevestigt ook dat vrouwen nog steeds minder toegang hebben tot deze tweede pijler: slechts 45% van hen geniet een aanvullend pensioen, tegenover 63% van de mannelijke werknemers.

Voor het wettelijk pensioen bedraagt het verschil 20%: gemiddeld 1.586 euro pensioen per maand voor vrouwen, tegenover 1.989 euro voor mannen. Bijna een op de tien (8%) mannelijke gepensioneerden had in 2021 een pensioen van minder dan 1.000 euro. Maar bij de vrouwen moet 22%, ofwel meer dan een op de vijf, het doen met een pensioen van minder dan 1.000 euro.

Deze ongelijkheid vindt haar oorsprong in de loopbaan van de vrouwen zelf, die nog veel vaker wordt onderbroken, o.a. voor de geboorte of opvoeding van kinderen of om voor een ziek familielid te zorgen. 

Daarom wordt bij de monitoring ook gekeken naar de verschillen op het vlak van statuut, loopbaan en stelsel.

PensionStat, een platform dat voortdurend in ontwikkeling is

PensionStat werd in maart 2021 gelanceerd door Sigedis, de FPD en het RSVZ. De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe gegevens om een volledig, neutraal en betrouwbaar overzicht te geven van het Belgische pensioenstelsel. 

In het kader van de monitoring van de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen wordt begin april een focusrapport gepubliceerd over de impact van afgeleide rechten.

Karine Lalieux, minister van Pensioenen: “De cijfers van PensionStat bevestigen dat we de komende jaren moeten blijven inzetten op het verkleinen van de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Met deze uitgebreide monitoring van de pension gap, die in de toekomst verder zal worden aangevuld, hebben we een beter inzicht in het probleem en kunnen we meer gerichte en doeltreffende maatregelen nemen om een einde te maken aan deze ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Twee jaar na de lancering is PensionStat.be een referentie als kennisplatform voor de pensioenen.”

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: “De evolutie van de pensioenen is van belang voor alle vrouwelijke zelfstandigen. Dankzij deze monitoring, die het resultaat is van de samenwerking tussen alle bevoegde overheidsdiensten, krijgen we voor het eerst inzicht in de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Niet alleen een algemeen overzicht, maar ook volgens verschillende parameters zoals de burgerlijke staat, pensioenleeftijd, verschillende stelsels... Uit deze statistieken blijkt dat er, ook bij de recent gepensioneerden, nog altijd sprake is van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dus moeten er maatregelen worden genomen om die ongelijkheid op de arbeidsmarkt weg te werken, zodat vrouwen een eerlijk pensioen krijgen.”