Persbericht

10 miljoen euro voor 25 nieuwe ‘Housing First’-projecten tegen dakloosheid

Housing first sleutel
In de strijd tegen dak- en thuisloosheid maakt de federale regering 10 miljoen euro vrij voor 25 ‘Housing First’-projecten. Dat maken minister van Grootstedenbeleid Meryame Kitir en minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux bekend. “Dit komt vooral jongeren ten goede.
Housing First is een innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde aanpak om dak- en thuisloosheid te verhelpen. De federale regering zal met het budget een projectoproep lanceren naar 25 verschillende OCMW’s over het hele land. Dit werd goedgekeurd op de ministerraad vandaag. Deze oproep zal mensen die langdurig dakloos zijn de kans geven om een duurzame woonoplossing te vinden. De regering trekt hiervoor 10 miljoen euro uit. Deze middelen werden al begroot en zijn afkomstig uit het Europees relancefonds. 
 
Investeren in jongeren
“Uit recente tellingen weten we dat 1 op 5 daklozen een jongere is tussen 18 en 25 jaar. Om die jongeren opnieuw een dak en een toekomst te geven, investeren we in Housing First”, vertelt minister Kitir. “Het Housing First-principe is simpel: eerst een dak, daarna de rest. Met die aanpak kiezen we ervoor om dakloze mensen duurzaam terug te integreren in de samenleving. Zeker voor de groeiende groep dak- en thuisloze jongeren is dit de perfecte manier om hen uit een uitzichtloze situatie te trekken. Met Housing First geven we jongeren opnieuw de toekomst in handen.”
 
“Jongeren hebben een veel hoger armoederisico dan andere leeftijdsgroepen”, vult minister Lalieux aan. “De jeugdwerkloosheid is vaak ook veel hoger dan het gemiddelde. We zien in de cijfers dat één derde van mensen met een leefloon jonger is dan 25. En de jongste drie jaar nam het aantal jongvolwassenen met een leefloon zelfs met 44 procent toe. Via Housing First zijn we in staat om deze uitdaging in te dammen.”
 
Kwaliteit en duurzaamheid
De woningen moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen en moet er de nodige aandacht zijn op vlak van energiezuinigheid. Daarnaast moeten ze hiervoor minimaal 15 jaar gebruikt worden. De huurprijs van de woning ook afgestemd op de persoonlijke, financiële situatie van de huurder. 
 
“Huisvesting is doorslaggevend om uit kansarmoede te geraken. Een dak boven iemands hoofd helpt om nadien in verdere trajecten terug op de pootjes terecht te komen. Jongeren in moeilijkheden ondersteunen als het nodig is, is voor ons een absolute prioriteit. De federale regering zet op deze manier in op een duurzame woonoplossing binnen verschillende gemeenten en steden. Zo halen we meer mensen uit een negatieve armoedespiraal”, besluiten ministers Kitir en Lalieux samen.