Persbericht

Werelddag voor mobiliteit en toegankelijkheid – 30 april Regionale kantoren van de DG Personen met een handicap onder de loep

Toegankelijk gebouw voor persoon met handicapToegankelijk gebouw voor persoon met handicap

Het niet of minder toegankelijk zijn van openbare gebouwen voor personen met een handicap is een van de belangrijkste obstakels voor hun toegang tot rechten. Als eerstelijnsspelers moeten de kantoren van de DG Personen met een handicap (DG Han) uiteraard een voorbeeld geven.

 
Om dit te bereiken, lanceerden de DG Han en de Regie der Gebouwen afgelopen week de eerste terreinonderzoeken om na te gaan waar in de 14 kantoren het beter kan. Dat kondigden de minister bevoegd met Personen met een Handicap Karine Lalieux en de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel aan op deze Werelddag Mobiliteit en Toegankelijkheid.
 
Het investeringsplan 2021-2026 van de Regie der Gebouwen bepaalt dat er speciale aandacht zal uitgaan naar de kantoren van de DG Han om "van hen een toonbeeld te maken van planning voor de onthaal van personen met een handicap". Deze maatregel staat ook in het Federaal Actieplan Handicap dat in juli 2021 door de federale regering werd goedgekeurd.
 
“Ik heb de afgelopen maanden alle vestigingen van de DG Han bezocht. Het werk van het personeel is van hoge kwaliteit. Maar ik zag ook de ernstige tekortkomingen op het vlak van toegang tot bepaalde gebouwen. Ze zijn het toegangspunt, in de eerste plaats waar personen met een handicap naar toe trekken om hun aanvraag voor erkenning in te dienen of hun handicap te laten beoordelen. Ze verwelkomen een