Persbericht

24 miljoen euro voor aankoop levensmiddelen voor voedselhulp.

een voedselbankeen voedselbank

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux keurde de ministerraad een open aanbesteding goed voor de aankoop van levensmiddelen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Dit gaat over een bedrag van 24 miljoen euro.

De coronacrisis heeft sociaaleconomische gevolgen voor mensen in kwetsbare en arme situaties. De oorlog in Oekraïne zorgt bovendien voor extra druk op huishoudens, gezinnen en burgers. 
 
Europese steun
In normale omstandigheden zou het huidige FEAD-programma al voorbij zijn. Maar dit zijn geen normale tijden. De Europese Unie sprong in 2020 in de bres en maakte extra middelen vrij via het Europese hulpfonds REACT-EU. 
 
Deze middelen, die het mogelijk maakten om aan de groeiende vraag te voldoen en de continuïteit van het FEAD-programma in 2021 en 2022 te garanderen, bleken van essentieel belang.
 
40-50% van de middelen die we hiervoor gebruiken, en waarmee onze voedselbanken ondersteund worden, was hieruit afkomstig. De FEAD-cijfers tonen aan dat alsmaar meer mensen hier een beroep op doen, van 225.549 mensen in 2014 tot 381.951 mensen in 2020.
 
Een enveloppe van 24 miljoen euro voor 2022
De open aanbesteding door minister Lalieux werd gelanceerd vertrekt van een van 24.069.661 euro. Hierin zitten 27 soorten levensmiddelen. Een meer dan welkom bedrag.
 
Dit zal gebruikt worden om oa. pasta’s, olijfolie, bloem, koffie of thee aan te kopen. Een vrij divers palet. Deze lijst kwam tot stand in overleg met de sector en experts in gezonde en duurzame voeding. 
 
De levensmiddelen die door het FEAD worden aangekocht, worden gratis ter beschikking gesteld van de voedselbanken, OCMW's en partnerorganisaties die ze gratis verdelen aan de meest behoeftigen in België.
“Het is brood- en broodnodig”, stelt minister Lalieux. “Na de coronacrisis kregen we de Oekraïnecrisis en een koopkrachtcrisis. De nood blijft dus zeer hoog. De meest kwetsbare in onze samenleving moeten we blijven ondersteunen. Bovendien treft dit ook Oekraïense vluchtelingen, wat een impact heeft op de hoeveelheid te verdelen producten en op het aantal mensen dat om voedselhulp vraagt. Deze regering laat niemand achter. Ik luister en werk samen met de spelers in het veld, en ik zal ervoor zorgen om sterke politieke antwoorden te formuleren naargelang hun behoeften.”