Persbericht

Task Force Kwetsbare Groepen definieert 19 maatregelen en maakt werk van communicatiestrategie.

Gescheiden grootouder en kleinkind tijdens coronacrisis

Gisteren presenteerde Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie, belast met de strijd tegen armoede, aan de leden van de Task Force Kwetsbare Groepen 19 verschillende maatregelen. Deze werden door de regering goedgekeurd. 

Begin januari zit de Task Force opnieuw samen. Het werk van de Task Force zal zich dan focussen op de communicatie naar kwetsbare groepen toe, rond de corona-aanpak én de vaccinatiestrategie. Want niemand kan en mag uit de boot vallen.

Op 30 oktober gaf de federale regering minister Lalieux de opdracht om de Task Force Kwetsbare Groepen opnieuw op te starten. In deze Task Force werkt de minister nauw samen met iedereen: armoede-organisaties, de bevoegde administraties, ministers van de regering en andere spelers in het veld.

Karine Lalieux: ‘De coronacrisis houdt lelijk huis. Ze verzwakt honderdduizenden mensen op economisch, sociaal en psychologisch vlak.’ Dit pakket van 19 maatregelen kwam tot stand dankzij de input van de vele spelers in het veld. Het bereikt een brede laag van de bevolking en zorgt ervoor dat ze geholpen worden, waar nodig. 'We hebben de verantwoordelijkheid iedereen te helpen. Niemand blijft in de kou staan. Vandaag niet, morgen niet’, benadrukt Karine Lalieux.

Samenwerken werkt.

Dankzij het werk van alle leden van de Task Force werden in totaal 19 maatregelen, verdeeld over 4 assen, uitgewerkt. Een overzicht van de meest opvallende:

 1. Directe ondersteuning aan de meest kwetsbaren:
  Bijna €11 miljoen gaat, via de minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, naar de tijdelijke werklozen, die nu (ongeacht het werkregime) eenieder een RVA-toeslag krijgen van 5,63 euro per dag.
   
 2. Psycho-sociale ondersteuning in de strijd tegen isolatie en geweld:
  Meer dan €33,3 miljoen gaat naar begeleidende en ondersteunende maatregelen tegen vereenzaming, isolement, mensen die nood hebben aan psychologische hulp of slachtoffers van geweld.

  Dit maatregelenpakket voeren we uit, in samenwerking met minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, minister van Zelfstandigen David Clarinval, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz.
   

 3. De strijd tegen de digitale kloof: 

  De strijd tegen de digitale kloof moet positiever uitdraaien voor personen, professionals en ambtenaren met een handicap. Daarnaast komen er ook maatregelen binnen opvangcentra voor minderjarige vreemdelingen in terugkeerwoningen.

  Voor deze reeks maatregelen, voor een totaal van bijna €12 miljoen, werkte minister Lalieux met minister van Overheidsbedrijven Petra de Sutter, staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel en staatssecretaris van Asiel en migratie Sammy Mahdi.

   
 4. Ondersteuning voor de medewerkers in de frontlinie:
  De Task Force ondersteunt ook de eerstelijnsmedewerkers. Dat gebeurt onder andere via de OCMW’s. Zo bieden we het hoofd tegen de toenemende werkings- en personeelskosten. Daarnaast gaan er middelen naar onze grote steden voor de opvang van daklozen. Minister Lalieux maakt er meer dan 19 miljoen euro voor vrij.

Voor Karine Lalieux vormen deze nieuwe maatregelen ‘een aanvulling en versterking van de al eerdere steun van de regering aan alle burgers om deze gezondheids-, economische en sociale crisis goed door te komen.’

Betere communicatie

'Een van de lessen uit de Task Force is het gebrek aan communicatie met kwetsbare groepen. Er is heel wat hulp voorhanden, maar de burgers, en zelfs sommige spelers in het veld, weten het gewoon niet.  We moeten beter communiceren', merkt de minister op.

De leden van de Task Force zullen daarom begin januari bijeenkomen om de communicatiestrategie over alle maatregelen - nieuwe en reeds bestaande - te bepalen. Het is essentieel dat iedereen, overal en altijd, deze maatregelen begrijpt en kent.

Aan de vooravond van de vaccinatiecampagne en -strategie zal de toegang tot informatie cruciaal worden. De Task Force zal in die brede strategie ook een bepalende rol spelen, door in te staan in de verspreiding van informatie. 'De Task Force staat klaar om, samen met de coronacommissaris, een brede communicatiestrategie verder te ondersteunen', besluit Karine Lalieux.