Persbericht

Strijd tegen schulden - 16 miljoen euro extra voor het Gas- en Elektriciteitsfonds

Energieprijzen - Gas aangestoken onder een pan
Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux keurde de ministerraad vrijdag een eenmalige financiering goed van 16 miljoen euro voor het Gas- en Elektriciteitsfonds. Dit fonds is via het OCMW toegankelijk voor alle burgers die moeite hebben met hun energiefactuur.

Geconfronteerd met stijgende energieprijzen nam de regering verschillende maatregelen om burgers te ondersteunen. De verhoging van de enveloppe voor het Gas- en Elektriciteitsfonds was een absolute prioriteit voor minister Lalieux.

Deze nieuwe middelen maken het mogelijk zodat ook kwetsbare mensen inzetten op groene energie.  Via begeleiding kan het overmatige energiegebruik omlaag waardoor de factuur ook lager zal uitvallen.  Op deze manier kan er op duurzame wijze gestreden worden tegen te hoge schulden.

De aanvragen voor schuldbemiddeling bij de OCMW’s nemen toe. In december 2020 waren er meer dan 44.700 dossiers, een stijging van 27% in een jaar tijd. De wereldwijde energiecrisis, die de hele bevolking hard treft, dreigt deze cijfers op te drijven.

“Je hoeft niet ingeschreven te zijn bij het OCMW om een ​​beroep te doen op hulp uit het Gas- en Elektriciteitsfonds. De meeste mensen die een beroep doen op het fonds gaan niet naar het OCMW: ze zijn zelfstandig, loontrekkend, op zoek naar een job…",  vertelt minister Lalieux.

De verhoging van de enveloppe van het Fonds biedt de schuldbemiddelaars bij de OCMW’s de mogelijkheid om tal van begeleidende en ondersteunende maatregelen te bieden: aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen, hulp in de uitvoering van isolatiewerken om het  verbruik te verminderen, creatie en publicatie van educatieve brochures, enzovoort.

"Voor degenen die hun energierekening zien stijgen en die niet meer kunnen betalen: er is hulp. Wacht niet tot het te laat is, riskeer geen schulden. Het OCMW van uw gemeente kan u helpen”, concludeert de minister.