Persbericht

Budget voor MIRIAM-project bij OCMW’s vertienvoudigd.

Alleenstaande moeder

Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux kondigde maandag, in de marge van een bezoek aan het OCMW in La Louvière, aan dat vanaf 2022 extra middelen ter beschikking worden gesteld voor de uitrol van het MIRIAM-project in de OCMW’s. Het afgelopen begrotingsconclaaf voorziet hier 4,5 miljoen euro voor, tien keer meer dan de 435.000 euro die eerder werd toegewezen.

Het MIRIAM-project werd in 2015 geïnitieerd door de POD Maatschappelijke Integratie om gedurende één jaar, zowel individueel als collectief, alleenstaande moeders (met kinderen jonger dan 6 jaar) met een leefloon (of gelijkwaardig) extra te ondersteunen.
 
Ze worden ondersteund door “case managers”. Deze maatschappelijke werkers leggen zich hierop volledig toe. MIRIAM wil het sociale isolement en de precaire situatie van alleenstaande moeders doorbreken en hen ondersteunen in hun zoektocht naar een socio-professionele integratie (bvb. via een job).  
 
Sinds 2015 werden er drie edities van het MIRIAM-project georganiseerd. Voor de derde editie, die momenteel aan de gang is, krijgen zes OCMW's ondersteuning: Anderlecht, Schaarbeek, La Louvière, Seraing, Mechelen en Sint-Niklaas. In totaal maakten dit jaar slechts 90 vrouwen van deze steun gebruik. In deze 6 steden voldoen in werkelijkheid enkele honderden aan de criteria voor toegang tot dit MIRIAM-project. 
 
Op basis van de positieve resultaten, namen andere OCMW's zoals die in de stad Brussel of Antwerpen, de beslissing om het MIRIAM-project met eigen middelen voort te zetten na hun deelname aan vorige edities.
 
“80% van de eenoudergezinnen heeft een vrouw aan het hoofd, en 90% als we enkel vrouwen van 15 tot 29 jaar in acht nemen. Zulke moeders zijn bijzonder kwetsbaar voor risico’s, zoals onveiligheid en isolement. De deelnemende vrouwen aan de eerste twee edities van het MIRIAM-project merkten allemaal een significante verbetering op in hun persoonlijke situatie. Ze maakten beter gebruik van hun rechten, er was een hogere sociale inclusie, meer zelfvertrouwen. Voor velen betekenden dit ook toegang tot opleiding of werkgelegenheid,” benadrukt Karine Lalieux.  
 
De minister is zeer tevreden met deze extra steun vanuit de federale regering om het MIRIAM-project exponentieel uit te breiden. “Dankzij deze 4,5 miljoen euro kunnen we het aantal deelnemende OCMW’s en 'casemanagers' vermeerderen. Zo kunnen er meer alleenstaande moeders geholpen worden. En dat komt onze samenleving enkel maar ten goede.” 
 
Tijdens haar bezoek vandaag aan het OCMW van La Louvière kon minister Lalieux de positieve impact en werking van het MIRIAM-project voor vrouwen observeren.
 
"Op 1 januari 2019 telde België haast 500.000 eenoudergezinnen. Dat is 10% van het totale aantal particuliere huishoudens. In La Louvière stijgt dit percentage tot 14%. Dat is enorm! Binnen ons OCMW zijn er 700 alleenstaande moeders. Dat is 20% van het totaal aantal hier bij ons,” zegt Nicolas Godin, voorzitter van het OCMW van La Louvière.    
 
Sinds maart 2020 maken 15 vrouwen gebruik van de MIRIAM-ondersteuning.
 
Voor Nicolas Godin was dit project een echt pluspunt voor heel wat vrouwen. “Twee onder hen volgden een opleiding. Vier anderen vonden een baan als artikel 60!”, stelt hij. “Dankzij MIRIAM konden we een maatschappelijk werker inhuren die deze moeders mee ondersteunde. Zij worden vaak met tal van moeilijkheden geconfronteerd en raken zo uitgesloten van bepaalde aspecten van de samenleving. Ons doel is niet alleen om ze weer aan het werk te krijgen, we bieden echte sociaal-professionele ondersteuning."     
 

 

 Lees alles over dit project via https://www.mi-is.be/nl/miriam