Persbericht

Minister Lalieux maakt 500.000 euro extra vrij voor ondersteuning sekswerkers.

Red light district

De coronacrisis is onverbiddelijk hard voor de vele duizenden sekswerkers in ons land. Meer hulp is op zijn plaats. Daarom maakt minister Karine Lalieux 500.000 euro extra vrij om hen te ondersteunen.

Extra steun

Deze kwetsbare groep heeft te maken met verhoogde onzekerheid, moeilijke toegang tot woningen, verhoogd risico op geweld, problemen rond basisbescherming op vlak van gezondheidszorg etc. Zij die ertussenin staan, zien een enorme verslechtering op sociaal en financieel vlak bij heel wat onder hen. Er wordt vaker bij hen aangeklopt om hulp.
 
Daarom is extra ondersteuning op zijn plaats. Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris maakt hiervoor 500.000 euro extra vrij. 
 
'De coronacrisis is hard voor iedereen, maar dubbel zo hard voor de meest kwetsbaren onder ons', stelt minister Lalieux bezorgd. 'Sekswerkers staan door de coronacrisis voor enorme sociale en financiële moeilijkheden. Duizenden vielen van de ene op de andere dag zonder bestaansmiddelen, of krijgen geen vervangingsinkomen omdat hun beroep niet wordt erkend. Hun moeilijkheden zijn enorm, maar ze zijn onbekend en nauwelijks zichtbaar. Ik wil hen vandaag duidelijk maken dat ze zeker niet worden vergeten.'

Consortium

De middelen gaan direct naar gespecialiseerde verenigingen, gegroepeerd in 5 consortia en dit in de 5 grote steden:

  • Antwerpen: 100.000 euro voor het consortium met de vzw's UTSOPI, GHAPRO en Boysproject.
  • Gent: 100.000 euro voor het consortium met de vzw’s UTSOPI en PASOP
  • Brussel: 100.000 euro voor het consortium met de vzw's Alias, Espace P…Brussel en UTSOPI
  • Charleroi: 100.000 euro voor het consortium met de vzw’s Espace P… Charleroi en Entre 2 Wallonie.
  • Luik: 100.000 euro voor het consortium met de vzw ‘s Espace P… Liège en Icar Wallonie.

Deze subsidie ​​zorgt voor extra steun, gezondheids- en/of medische hulp aan hen die het broodnodig hebben in deze moeilijke coronaperiode.

Karine Lalieux: “Zoals alle andere burgers, dienen sekswerkers ook goed gesteund en begeleid te worden. De vzw’s doen in dat opzicht uitzonderlijk werk. Dankzij de extra 500.000 euro versterken ze zo hun aanwezigheid bij zij die dat het extreem hard nodig hebben."

Taskforce Kwetsbare Groepen

Vandaag zit de minister virtueel samen met de vertegenwoordigers van de verschillende vzw's. Tijdens deze bijeenkomst zal ze de verschillende moeilijkheden en bekommernissen bespreken waar zij mee geconfronteerd worden. Dit gaat over toegang tot OCMW’s maar ook over de verdere ondersteuning en begeleiding van slachtoffers van geweld (bij LGBTQIA + bijvoorbeeld). 

Toch even dit: sekswerkers kunnen beroep doen op een eenmalige bijstand via het OCMW. Deze is voorzien in de subsidie van 115 miljoen euro die al eerder aan de OCMW's werd toegekend. de aanvragers moeten wel geregulariseerd zijn. Dringende medische- en voedselhulp blijven echter onvoorwaardelijk.

Daarnaast ook: in het kader van de Task Force 'Kwetsbare groepen' werd al eerder een budget van bijna 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om nieuwe opvangplaatsen te creëren voor LGBTQIA+-mensen in Brussel (15 plaatsen), in Wallonië (10 plaatsen) en in Vlaanderen (10 plaatsen). Deze maatregel kwam tot stand in samenwerking met de staatssecretaris voor gendergelijkheid, Sarah Schlitz (Ecolo).