Persbericht

Controle op Inkomensgarantie voor ouderen verder opgeschort.

Wachtende senior thuis

De schorsing van de controle op de verblijfsvoorwaarden van de inkomensgarantie voor ouderen wordt tijdelijk verlengd tot 31 maart 2021.

Dat kondigt minister van Pensioenen Karine Lalieux aan.

De schorsingsperiode eindigde oorspronkelijk op 31 december 2020.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux: "De coronacrisis houdt aan. Dit is een aanzienlijk risico voor ouderen, die kwetsbaarder zijn voor het virus. Bovendien blijft reizen beperkt. Daarom heb ik aan de FOD Pensioenen gevraagd om de maatregel tot opschorting van IGO-controles te verlengen tot eind maart".

De verblijfsvoorwaarden blijven echter van toepassing. Alle info over de IGO-uitkering kan je hier terugvinden.