Persbericht

Een maandelijkse premie van 25 euro tot 31 december 2021 voor mensen met het leefloon, met een IVT of met een IGO-uitkering.

Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met de Armoedebestrijding, personen met een handicap, is verheugd over het akkoord dat donderdag in de Kern werd bereikt over de corona steunmaatregelen, en in het bijzonder over het akkoord rond de premie van 25 euro. Dit was een belangrijke eis voor de socialisten
 
Deze premie van 25 euro wordt gedurende drie maanden - tot 31 december 2021 - uitgekeerd aan alle voor mensen met een leefloon, met een integratietegemoetkoming, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een IGO-uitkering. Dit gaat over een budget van 40 miljoen euro.
 
 “De gesprekken hierover verliepen moeizaam, maar we bereikten een evenwichtig compromis. Zo vermijden we dat we niet moeten kiezen tussen uitkeringsgerechtigden."
 
De minister herinnert eraan dat de crisis allesbehalve voorbij is en dat de meest kwetsbare mensen er nog dagelijks de gevolgen van dragen. 
 
“Ook al waren ze van tijdelijke aard, het einde van de corona-steunmaatregelen mag niet als een hakmes vallen op de gezinnen en kwetsbare mensen. Dankzij de premie van 25 euro, die voor een stuk gecompenseerd zal worden begin volgend jaar door de volgende structurele verhoging van de uitkeringen op 1 januari, kunnen de begunstigden met minder zorgen naar de toekomst kijken, zeker met het oog op de stijgende energiefactuur."
 
Minister Lalieux herinnert aan de geleidelijke verhogingen van de uitkeringen die tijdens deze legislatuur staan gepland. Dankzij de structurele verhoging, de welvaartsenveloppe en de indexatie zal een uitkering voor een alleenstaande op 1 januari 2022 met 93 euro per maand hoger liggen. Voor iemand met een gezin komt dat neer op 125 euro per maand. "Deze stijgingen nemen progressief toe tot 2024, wat zo een totaal zal vormen van meer dan 20%!”