Persbericht

De officiële website van minister Karine Lalieux krijgt het AnySurfer-label voor zijn toegankelijkheid voor mensen met een handicap

De officiële website van minister Karine Lalieux (lalieux.belgium.be), die verantwoordelijk is voor mensen met een handicap, heeft het AnySurfer-label beet, een primeur binnen Vivaldi. Dit label bevestigt de toegankelijkheid van de website en is geldig voor een periode van twee jaar.

De minister deed hiervoor een beroep op AnySurfer voor een audit van haar officiële website. Dankzij hun advies en begeleiding, en met de voortdurende steun van de Kanselarij, die de websites ter beschikking stelt van de leden van de federale regering, werden gedurende verschillende maanden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

"Het is voor mij, vooral als minister van Personen met een Handicap, essentieel dat de informatie op mijn website toegankelijk is voor iedereen, ook voor personen met een handicap en in het bijzonder voor personen met een visuele beperking. Ik ben dan ook erg blij dat het authenticatieproces eindelijk is afgerond en dat het label op de site verschijnt", legt Karine Lalieux uit.

De aanpassingen aan de site omvatten:

  • Een verhoging van het kleurcontrast voor de verschillende grafische en navigatie-elementen.
  • De aanwezigheid van volledige tekstalternatieven voor informatieve of klikbare afbeeldingen
  • De logische volgorde van titels en ondertitels.

Een eerste site als voorbeeld

De website van minister Karine Lalieux is de eerste officiële website van de federale regering die voldoet aan de toegankelijkheidsvereisten van AnySurfer.

Dit is een primeur, die de weg wijst, aldus de minister. "De aanpassingen aan de website lalieux.belgium.be werden samen met de kanselarij uitgevoerd, zodat het nu gemakkelijker wordt voor officiële websites om aan de Anysurfer-normen te voldoen. Ik moedig mijn collega's van de huidige federale regering, maar ook de ministers van alle huidige en toekomstige regeringen, dan ook aan om veel aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van hun websites.”

Het Federaal Actieplan voor personen met een handicap richt zich op de digitale kloof.

Digitale inclusie is een van de sleutels om iedereen te betrekken in de samenleving. Voor personen met een handicap is het een van de vele prioriteiten van het Federaal Actieplan Handicap, dat oproept om alle websites en toepassingen van openbare diensten op lange termijn aan te passen en toegankelijk te maken.

"Het begrip inclusie wordt vaak genoemd, maar het is aan ons allemaal om het toe te passen en concreet te maken op het terrein, op alle gebieden van het leven. De AnySurfer-certificering van mijn website laat zien dat het mogelijk is als je er de middelen en de moeite voor doet. Ik ben hier erg trots op.”