Persbericht

200.000 euro in de strijd tegen menstruatie-armoede

Voor minister Karine Lalieux is menstruatie-armoede onaanvaardbaar. Daarom maakt ze om te beginnen 200.000 euro vrij om deze sociale onrechtvaardigheid aan te pakken.

Voor alle vrouwen is de menstruatieperiode niet alleen ongemakkelijk, voor heel wat onder hen betekent dit een maandelijkse meerkost. Dat kan soms wat kosten. Voor de meest kwetsbaren onder hen is de kostprijs voor zulke hulpmiddelen een luxeproduct. Hierdoor wordt hygiënische basisbescherming ontoegankelijk, ondanks de lagere BTW-tarieven. 'Onaanvaardbaar', voor minister Karine Lalieux.

De gevolgen zijn vaak niet gering. Het discrimineert vrouwen en jonge meisjes en zorgt voor schooluitval, werkverzuim, gezondheidsproblemen, enz. In een land als het onze kan zoiets niet.

Collectieve strijd

'We moeten het taboe van menstruatie doorbreken', stelt minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux. 'Een vrouw is tijdens haar leven gemiddeld 500 keer ongesteld. Dit gaat over de helft van de bevolking. Vrouwen zijn daarenboven kwetsbaarder voor armoede. Een vrouw hoort niet te kiezen tussen voeding voor haar gezin of het kopen van hygiënische hulpmiddelen. De strijd tegen deze menstruele onzekerheid is daarom een collectieve strijd.'

Organisaties die deze flagrante ongelijkheid in onze samenleving willen verminderen zullen zo beter ondersteund worden. Ze maakt daarom twee keer 100.000 euro vrij. Dit gaat naar de Conseil francophones des Femmes de Belgique en de Vrouwenraad. Deze twee overkoepelende instanties verdedigen de vrouwenrechten, staan dicht bij de burgers en werken goed samen met hun basisorganisaties.

Menstruatie-onzekerheid

Dankzij de extra middelen kunnen deze organisaties rechtstreeks en ondubbelzinnig de menstruatieonzekerheid deels wegwerken. Dit kan door:

  • ... precies na te gaan wat en waar nodig is, zodat men er gepast en lokaal tegen kan optreden.
  • ... te sensibiliseren, alsook preventief te handelen bij de betrokkenen en de gesprekspartners op sociaal vlak, via het onderwijs, de gezondheidszorg, enz.
  • ... de aankoop, distributie en evaluatie van beschibare hygiënische hulpmiddelen, via verenigingen.

Armoede tast iemands waardigheid op verschillende vlakken aan. Menstruatie-onzekerheid is hierin een van de meest opvallende voorbeelden.

'De strijd tegen menstruatie-armoede is een sociale kwestie. Dit gaat over gelijkheid. Op dit vlak kan België opnieuw een voortrekkersrol spelen. Maar dan moeten we het wel menen', benadrukt Karine Lalieux. 'Ik voer deze strijd samen door, met en voor vrouwen. Deze middelen vormen slechts een eerste stap naar meer structurele maatregelen, in samenwerking met mijn collega-ministers.'