Persbericht

Steun aan knelpuntberoepen dankzij een nieuwe cumulregeling voor leefloongerechtigden

Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie, Karine Lalieux, besliste de ministerraad om een nieuwe cumulregeling in te voeren voor leefloongerechtigden die aan de slag gaan in een knelpuntberoep.

Wanneer de inkomsten afkomstig zijn van een activiteit die de gewesten beschouwen als een knelpuntberoep, zal er een specifieke socio-professionele vrijstelling gelden

Ter herinnering: leefloongerechtigden die beginnen te werken of een opleiding aanvatten of voortzetten genieten gedurende maximaal 3 jaar een socio-professionele vrijstelling (SPI).

De ministerraad besliste om een nieuwe specifieke SPI-vrijstelling in te voeren voor wie een leefloon combineert met inkomsten uit een knelpuntberoep: In plaats van de normale SPI-vrijstelling van 297,46 euro per maand zal de nieuwe specifieke SPI-vrijstelling voor knelpuntberoepen 417,97 euro per maand bedragen. Deze nieuwe vrijstelling zal gelden voor een periode van maximaal drie maanden.

"Knelpuntsectoren vinden moeilijk personeel, dat weten we. Met deze nieuwe cumulregeling creëren we een win-winsituatie: leefloongerechtigden worden financieel ondersteund bij hun inspanningen om terug aan het werk te gaan, terwijl bedrijven kunnen rekenen op nieuwe arbeidskrachten," legt minister Karine Lalieux uit.