Persbericht

424 OCMW's zullen het REMI-instrument gebruiken om bijkomende financiële steun toe te kennen aan gezinnen met een ontoereikend inkomen

Vanaf 1 mei zullen 424 OCMW's, verspreid over het hele land, het REMI-systeem gaan gebruiken, een instrument gebaseerd op referentiebudgetten voor de toekenning van financiële steun aan huishoudens met een ontoereikend inkomen.

Eind 2022 gunde de federale regering de overheidsopdracht voor de levering van het REMI-instrument voor de OCMW's aan CEBUD. DeOCMW’s hadden tot 31 maart de tijd om zich in te schrijven en hun belangstelling voor de integratie van dit systeem in hun dagelijks werk kenbaar te maken. 

 

In totaal besloten 424 van de 581 OCMW's om aan het project deel te nemen: 16 in het Brussels Gewest, 159 in Wallonië en 249 in Vlaanderen.

 

Een ruime deelname die minister van Sociale Integratie Karine Lalieux tevreden stemt: "De opeenvolgende crisissen hebben de groeiende behoeften van bepaalde gezinnen duidelijk gemaakt. Met de computerapplicatie REMI beschikken de deelnemende OCMW's over een instrument waarmee ze deze behoeften nauwkeurig kunnen objectiveren op basis van de reële inkomsten en uitgaven van de huishoudens die financiële hulp aanvragen.

 

REMI is gebaseerd op referentiebudgetten, waarbij gezins- en territoriale criteria worden samengesteld om te bepalen of het inkomen van de aanvragers voldoende is om een menswaardig bestaan te leiden. Daartoe vergelijkt het instrument het gezinsinkomen met referentiebudgetten, die zijn vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en die het minimuminkomen bepalen dat een gezin nodig heeft om volledig aan de samenleving deel te nemen. Als uit de analyse van REMI blijkt dat een gezin niet over voldoende inkomen beschikt om een menswaardig bestaan te leiden, kunnen de maatschappelijk werkers de nodige aanvullende financiële steun berekenen en toekennen om de begunstigden te helpen. 

 

"Dit instrument zal hen dus ondersteunen bij hun besluitvorming op basis van objectieve criteria. Maar, en dat is belangrijk om te benadrukken, de OCMW's zullen controle houden over het bedrag van de toegekende aanvullende financiële steun, met inachtneming van hun autonomie", zegt minister Karine Lalieux. 

 

REMI is er niet alleen voor bestaansminimumtrekkers. "Het hebben van een job is geen garantie voor voldoende inkomen om het einde van de maand te halen. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen en het is al lang zo dat niet alleen mensen met een uitkering getroffen worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel alleenstaande werkende moeders met een laag inkomen die zelfs met kinderbijslag niet genoeg middelen hebben. Ook hen moeten we helpen.

 

Het REMI-project heeft een budget van 35 miljoen euro in 2023 en 35 miljoen in 2024. Dit bedrag wordt verdeeld over de deelnemende OCMW's om de REMI-licentie en de financiële interventies voor de begunstigden te financieren.