Persbericht

Verhoging van de bedrijfsvoorheffing: deze fiscale aanpassing doet niets af aan onze verhoging minimumpensioenen!

Veel gepensioneerden waren onaangenaam verrast toen ze in januari dit jaar een daling vaststelden van hun netto pensioenbedrag. Dat is niet fijn. En dat begrijp ik ten volle. Ik leg jullie even uit wat er aan de hand is.

Deze situatie als gevolg van een beslissing van de FOD Financiën om de bedrijfsvoorheffing te verhogen. 

Deze beslissing heeft geen invloed op de verhoging van het minimumpensioen, die tegen 2024 - progressief - met meer dan 22% zal stijgen.

Hoe zit de vork in de steel? Wel, de FOD Financiën berekent de schalen van de professionele bedrijfsvoorheffing. Ze legt deze vast via een Koninklijk Besluit (KB). De Federale Pensioendienst is verplicht deze toe te passen én in mindering te brengen op het bruto pensioenbedrag.

De FOD Financiën had, na talrijke klachten in 2020, besloten om die bronbelasting te verhogen. Met als gevolg dat een bepaald aantal gepensioneerden:

  • een iets lager netto pensioenbedrag (maximaal 5 euro) ontvangen;
  • Ze minder of geen toeslag moeten betalen voor personenbelasting. Het totaalbedrag aan belastingen dat op het pensioen wordt betaald, verandert niet.

5 euro per maand minder, op een al klein pensioen, is veel voor heel wat gepensioneerden. Ik begrijp ten volle dat dit allesbehalve fijn is. Voor sommigen is deze vermindering echter minder uitgesproken. Dat komt omdat het minimumpensioen voor een eerste keer werd verhoogd en door de verhoging van de drempelbijdragen.

Gelukkig maar, want daar draait het om: de koopkracht van gepensioneerden vergroten.

In deze context is het daarom van belang om deze twee dingen van elkaar te onderscheiden.

Enerzijds is er nieuwe pensioenbeleid. Dit gaat om de structurele verhoging van de minimumpensioenen naar minimaal € 1.500 netto. Dat ligt vast. Van 1 januari 2020 tot 2024 worden de minimumpensioenen verhoogd om tegen dan met maar liefst 22% te stijgen.

Via deze essentiële hervormingen garanderen we solidariteit.

Anderzijds is er de beslissing van de FOD Financiën met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing.

Ik geef toe dat de timing, en daarmee bedoel ik 1 januari, voor de uitvoering van deze twee zaken, niet optimaal was.

De betrokken gepensioneerden zijn via www.mypension.be en hun e-box op de hoogte gebracht van de aanpassingen.

Verdere nuttige informatie is eveneens beschikbaar op de website van de Federale Pensioendienst.

De Pensioendienst beantwoordt jullie vragen via:

-       het contactformulier op mypension.be

-       het contactformulier op de website van de Pensioendienst

-       de gratis Pensioenlijn.