Persbericht

Akkoord over nieuwe procedure voor IGO-gerechtigden

Old people on a bench

De federale regering bereikte een akkoord voor een nieuwe procedure rond de naleving van de verblijfsvoorwaarden voor IGO-gerechtigden. De postbode zal niet langer instaan voor de controle en er zal meer bewegingsvrijheid voor IGO-gerechtigden zijn. Dat maakte minister van Pensioenen Karine Lalieux vrijdag bekend.

“De oude procedure voor IGO-begunstigden veroorzaakte veel ophef. Mensen hadden het gevoel dat ze onder huisarrest stonden. Postbodes hadden geen zin om mensen te controleren. En ook mensenrechtenorganisaties lieten van zich horen. Een hervorming was absoluut nodig”, vertelt de minister.  “Mensen moeten in alle rust kunnen genieten van hun oude dag.”
 
Flexibel en minder ingrijpend
De nieuwe procedure, die vanaf 15 april van kracht gaat bevat een aantal belangrijke verbeteringen:
 1. De postbode voert niet langer de controles uit.
  Het controleren van burgers is niet de rol van een postbode. Sommige IGO-gerechtigden durfden de deur niet meer uit, uit angst de postbode te missen… Daar hebben we nu een einde aan gemaakt”.
   
 2. Een minder ingrijpende en flexibelere procedure voor mensen met een IGO-uitkering.
  Er wordt een klassieke aangetekende brief gestuurd naar de IGO-gerechtigde. Indien de begunstigde bij ontvangst van de aangetekende brief bij hem thuis aanwezig is, wordt de procedure afgesloten.

  Als de persoon niet thuis is, kan hij of zij naar het postkantoor om de aangetekende brief te ondertekenen. Ook dan is de procedure afgesloten.

  Als de begunstigde de aangetekende brief niet krijgt, dan wordt hem/haar een tweede bewijs van woonplaats via de reguliere post opgestuurd. Daarin zit dan een uitnodiging om naar de gemeente te gaan en het document binnen 29 dagen na datum van ontvangst van de eerste zending terug te bezorgen aan de Federale Pensioendienst.

  Karine Lalieux: “Deze nieuwe procedure neemt de mogelijk angst om de postbode te missen weg. Indien de persoon in kwestie niet aanwezig is, dan heeft de begunstigde tijd (29 dagen in plaats van 5 dagen volgens de oude procedure) om naar het postkantoor en/of de gemeente te gaan naargelang het geval."
   
 3. Het quotum van 80% van het aantal jaarlijks te controleren begunstigden wordt afgeschaft.
   
 4. Bijna 40% van de IGO-gerechtigden worden uitgesloten van controle, namelijk:

  - Bewoners van verpleeg-, rust- en verzorgingstehuizen of psychiatrische zorginstellingen in België;
  - Personen ouder dan 80 jaar;
  - Begunstigden ingeschreven op een adres bij het OCMW;
  - Personen met een handicap.
   
 5. Er is geen meldingsplicht meer voor korte verblijven in het buitenland van 5 dagen.

  Voorheen moesten begunstigden elk verblijf in het buitenland van meer dan één nacht melden.

   
 6. Er is geen meldingsplicht meer voor tijdelijke verblijven op een andere verblijfplaats in België.
Een verademing voor de 106.000 IGO-gerechtigden.
Voor de minister van Pensioenen is dit akkoord binnen de regering evenwichtig en gaat het zelfs verder dan wat er in het regeerakkoord stond.
 
Vandaag ontvangen ongeveer 106.000 mensen een IGO, van wie de meerderheid vrouw is. Bij de ontvangers heeft bijna de helft (46,2%) ten minste 20 jaar gewerkt.
 
In tegenstelling tot bepaalde misvattingen zijn IGO-gerechtigden helemaal geen profiteurs! Integendeel, het zijn mensen die werkten, meer dan 20 jaar bij bijna de helft, en dus hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid. Ze verdienen het om gerespecteerd te worden, net als alle andere burgers. Met deze nieuwe procedure worden ze minder gecontroleerd, zijn ze vrijer om te reizen en te genieten van hun pensioen.”
 
De IGO-controles blijven opgeschort tot 15 april 2022.