Beleid

Interministeriële conferentie 'Handicap' - Automatische afgifte EDC-kaart vanaf januari 2024

Persbericht
Interministeriële conferentie 'Handicap'  - Automatische afgifte EDC-kaart vanaf januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 krijgen mensen met een handicap automatisch een European Disability Card aangeboden zodra ze ondersteuning vragen bij een van de administraties bevoegd voor handicap.. Dat beslisten de ministers en staatssecretarissen die verantwoordelijk zijn voor het handicapbeleid op het federale niveau en in de deelstaten woensdag tijdens de 4e bijeenkomst van de IMC 'Handicap'.

424 OCMW's zullen het REMI-instrument gebruiken om bijkomende financiële steun toe te kennen aan gezinnen met een ontoereikend inkomen

Persbericht
424 OCMW's zullen het REMI-instrument gebruiken om bijkomende financiële steun toe te kennen aan gezinnen met een ontoereikend inkomen
Vanaf 1 mei zullen 424 OCMW's, verspreid over het hele land, het REMI-systeem gaan gebruiken, een instrument gebaseerd op referentiebudgetten voor de toekenning van financiële steun aan huishoudens met een ontoereikend inkomen. 

Federale regering maakt 20 miljoen euro extra vrij voor voedselhulp

Persbericht
Federale regering maakt 20 miljoen euro extra vrij voor voedselhulp
Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, en zoals afgesproken tijdens het begrotingsconclaaf van oktober, heeft de ministerraad vrijdag besloten extra middelen vrij te maken om de voedselhulp en materiële hulp op hetzelfde peil te houden, rekening houdend met de verwachte inflatie voor 2023.

“Toen de verhogingen van het minimumpensioen en de laagste uitkeringen onder druk kwamen, hebben wij gestreden om ze te behouden”, stellen Karine Lalieux en Pierre-Yves Dermagne

Persbericht
  “Toen de verhogingen van het minimumpensioen en de laagste uitkeringen onder druk kwamen, hebben wij gestreden om ze te behouden”, stellen Karine Lalieux en Pierre-Yves Dermagne
Tijdens de begrotingscontrole hebben de socialisten niet alleen de historische verhoging van de laagste pensioenen veiliggesteld, maar wordt ook de belasting op multinationals ingevoerd, die 634 miljoen euro zal opbrengen.

Toekomstige regeringen moeten binnen 12 maanden na hun installatie een plan voor armoedebestrijding aannemen.

Persbericht
Toekomstige regeringen moeten binnen 12 maanden na hun installatie een plan voor armoedebestrijding aannemen.
De federale regering zal in de toekomst verplicht zijn om binnen 12 maanden na hun installatie een plan ter bestrijding van armoede en ongelijkheid aan te nemen. Daartoe werd vrijdag door de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd op voorstel van de minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux.

10 miljoen euro voor de bestrijding van dakloosheid bij jongvolwassenen

Persbericht
10 miljoen euro voor de bestrijding van dakloosheid bij jongvolwassenen
De ministers Karine Lalieux, bevoegd voor armoedebestrijding, en Caroline Gennez, bevoegd voor grootstedenbeleid, lanceren een projectoproep naar 25 OCMW’s in Vlaanderen, Brussel en Wallonië om dakloze jongvolwassenen een degelijke woning aan te bieden.

PensionStat.be toont pensioenkloof tussen vrouwen en mannen: pension gap bedraagt 23%

Persbericht
 PensionStat.be toont pensioenkloof tussen vrouwen en mannen: pension gap bedraagt 23%
De website PensionStat.be toont nieuwe statistieken en cijfers over de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen in België. Dat maakten de minister van Pensioenen, Karine Lalieux, en de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, maandag bekend op de studiedag over gender en pensioenen.

De officiële website van minister Karine Lalieux krijgt het AnySurfer-label voor zijn toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Persbericht
De officiële website van minister Karine Lalieux krijgt het AnySurfer-label voor zijn toegankelijkheid voor mensen met een handicap
De officiële website van minister Karine Lalieux (lalieux.belgium.be), die verantwoordelijk is voor mensen met een handicap, heeft het AnySurfer-label beet, een primeur binnen Vivaldi.  Dit label bevestigt de toegankelijkheid van de website en is geldig voor een periode van twee jaar.

Minimumpensioen stijgt naar meer dan 1.500 euro netto vanaf 1 januari 2023

Persbericht
Minimumpensioen stijgt naar meer dan 1.500 euro netto vanaf 1 januari 2023
Op 1 januari 2023 worden het minimumpensioen, de inkomensgarantie voor ouderen, het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap opgetrokken.

De REMI-tool is binnenkort beschikbaar voor alle OCMW’s.

Ministerraad
De REMI-tool is binnenkort beschikbaar voor alle OCMW’s.
Op voorstel van Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie, kende de ministerraad aan CEBUD een overheidsopdracht toe zodat ze het REMI-systeem aan alle OCMW’s kunnen aanbieden.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.