Beleid

Persbericht

Nieuwe verhoging bij laagste uitkeringen en minimumpensioen op 1 januari

Het minimumpensioen, de IGO-uitkering, het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap stijgen op 1 januari 2021 opnieuw met zo'n 2,6%, zoals dat werd vastgelegd in het regeerakkoord.
Persbericht

Overstromingen - Federale regering maakt de tweede deel middelen vrij voor slachtoffers noodweer.

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux besliste de federale regering donderdag tijdens de Ministerraad om via de OCMW’s het tweede deel van de subsidie ​​"Overstromingen" vrij te maken voor de getroffen slachtoffers van het noodweer van juli 2021.
Persbericht

128 miljoen euro voor financiering pensioenen lokale besturen

Op voordracht van minister van Pensioenen Karine Lalieux zal de federale regering de lokale besturen bijstaan in de financiering voor hun pensioenen. De regering maakt hiervoor 128,8 miljoen euro vrij voor 2022.
Persbericht

Gelijkschakeling tussen beursstudenten en niet-beursstudenten met een leefloon.

Jonge student
Op voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie, Karine Lalieux, besliste de federale regering om de bestaande discriminatie tussen beurs- en niet-beursstudenten met een leefloon en studentenjob, af te schaffen.
Persbericht

Coronacrisis - De meest kwetsbare burgers worden verder ondersteund tot 31 maart 2022

De minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met armoedebestrijding en personen met een handicap, Karine Lalieux, verwelkomt de verlenging van enkele fundamentele sociale maatregelen. Dit is goed voor de portefeuille en het welzijn van miljoenen mensen. Deze maatregelen kwamen er onder haar impuls.
Persbericht

Sommige dakloze slachtoffers van overstromingen kunnen gebruik maken van tweede installatiepremie

Maison détruite par les inondations
Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux keurde de ministerraad vrijdag een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de toekenning van een tweede installatiepremie moet toelaten aan mensen die dakloos werden door de overstromingen van juli vorig jaar.
Persbericht

2 miljoen euro voor nieuwe "Housing First"-projecten voor daklozen.

Sans-abri tenant une maison en carton
Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux kondigt negentien nieuwe projecten aan, voor een totaalbudget van 2 miljoen euro, die daklozen een duurzame woonoplossing kunnen bieden via “Housing First”.
Persbericht

Budget voor MIRIAM-project bij OCMW’s vertienvoudigd.

Alleenstaande moeder
Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux kondigde maandag, in de marge van een bezoek aan het OCMW in La Louvière, aan dat vanaf 2022 extra middelen ter beschikking worden gesteld voor de uitrol van het MIRIAM-project in de OCMW’s. Het afgelopen begrotingsconclaaf voorziet hier 4,5 miljoen euro voor, tien keer meer dan de 435.000 euro die eerder werd toegewezen.
Persbericht

Strijd tegen schulden - 16 miljoen euro extra voor het Gas- en Elektriciteitsfonds

gas- en elektriciteitsprijzen
Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux keurde de ministerraad vrijdag een eenmalige financiering goed van 16 miljoen euro voor het Gas- en Elektriciteitsfonds. Dit fonds is via het OCMW toegankelijk voor alle burgers die moeite hebben met hun energiefactuur.
Persbericht

Vermindering van de prijs van de arbeid voor personen met een handicap

Onder leiding van minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een Handicap, zal de regering de aftrek op het arbeidsinkomen verhogen tot 63.000 euro/jaar. Nu ligt dat nog op 23.356 euro/jaar nu. Deze verhoging, samen met de verhoging van het plafond van het vervangingsinkomen, verbetert de situatie van haast 41.000 mensen.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.