Persbericht

Gesolidariseerd pensioenfonds: 60 miljoen euro om de bonussen van de lokale overheden te garanderen in 2023

De federale regering zal 60 miljoen euro opzijzetten om in 2023 het bonus-malussysteem te garanderen in het kader van de aanvullende pensioenen voor de contractuele ambtenaren van de lokale overheden. Een amendement op de wet diverse bepalingen werd hiertoe goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken.

Karine Lalieux, minister van Pensioenen: "Deze stemming is belangrijk voor lokale overheden, aangezien de FPD een wettelijke basis nodig had om de bonussen voor 2023 op tijd te kunnen uitbetalen! Zonder deze stemming zouden veel lokale overheden niet hebben kunnen genieten van deze bonussen, wat tot grote liquiditeitsproblemen zou hebben geleid.

Bij het akkoord over de pensioenhervorming in juli 2023 kondigde de regering aan dat ze het gesolidariseerd pensioenfonds zou voorzien van de middelen die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van het bonus-malussysteem. Het gaat om 60 miljoen in 2023 en 81,4 miljoen in 2024.

Bonus-malus, een systeem uit balans

Ter herinnering: de wet van 30 maart 2018 had het responsabiliseringsmechanisme binnen de FPD gewijzigd om lokale besturen aan te moedigen een aanvullend pensioen voor hun contractuele personeelsleden af te sluiten.

Sinds de inwerkingtreding van de wet in 2019 genieten de lokale besturen die een 2de pijler hebben ingevoerd voor hun contractuele werknemers dus van een vermindering met 50% van hun responsabiliseringsbijdrage (bonus). De kosten van deze verlagingen worden gedragen door de lokale besturen die geen aanvullend pensioen hebben afgesloten en waarvan de responsabiliseringssbijdrage dus wordt verhoogd (malus).

Gezien het groeiend aantal lokale overheden met een tweede pensioenpijler is het mechanisme nu echter uit balans: steeds meer overheden hebben recht op een verlaging van de responsabiliseringsbijdrage, terwijl het aantal overheden dat de verhogingen moet betalen daalt. Met andere woorden, de bedragen van de malus compenseren niet langer de behoefte aan bonussen.

"Zonder ingrijpen van de federale regering hadden lokale overheden niet kunnen genieten van een verlaging die wettelijk is vastgelegd. Zo is voorkomen dat ze voor 2023 zouden moeten opdraaien voor de gebreken van het systeem dat in 2018 werd ingevoerd", benadrukt Karine Lalieux.