Persbericht

Een nieuwe gebruiksvriendelijke website promoot de European Disability Card voor personen met een handicap.

Karine Lalieux, Minister bevoegd voor personen met een handicap stelde in Mini-Europa, samen met de FOD Sociale Zekerheid, een nieuwe website voor die de European Disabilty Card meer bekendheid moet geven. De website werd volledig aangepast en is beter leesbaar, toegankelijker en inclusiever voor mensen met een handicap. Het is dan ook de bedoeling dat het aantal gebruikers van de EDC-kaart toeneemt.

In 2016 werd de EDC-kaart door de Europese Commissie in het leven geroepen als een pilootproject. Ons land doet sinds 2017 mee, samen met 7 andere lidstaten in (Cyrpus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië). Door de positieve resultaten zal de ECD-kaart tegen eind 2023 uitgerold worden over alle lidstaten van de Europese Unie.

Deze gratis officiële kaart vergemakkelijkt de toegang tot cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten en levert heel wat voordelen op bij ondertussen 657 verschillende partners. Het gaat dan om verlaagde tarieven tot zelfs gratis ingang, om het gratis gebruik van audio- of videogidsen, informatiepanelen aangepast aan de noden van personen met een handicap, …

“België is een voortrekker door zich al sinds de start van het pilootproject actief in te zetten voor de uitrol van de EDC-kaart om de deelname van personen met een handicap aan het vrijetijdsleven te verhogen. Toch moeten we, 5 jaar na de lancering, erkennen dat de kaart nog te weinig gekend is en nog te weinig gebruikt wordt. Begin dit jaar waren er in ons land amper 125.000 kaarten in omloop. Toch zijn er in België 600.000 personen erkend als persoon met een handicap. Veel meer mensen zouden dus van de beschikbare voordelen kunnen genieten. Door het gebruiksvriendelijker maken van de website, en de lancering van een campagne, zetten we vandaag de kentering in” zegt Minister Karine Lalieux.

De website is aangepast aan de noden van personen met een handicap.

Doordat de in 2016 gelanceerde website met te veel beginnersfouten kampte, werd die onvoldoende gebruikt door de bezoekers en partners ervan. Daarom vroeg de Minister aan de FOD Sociale Zekerheid om de website te moderniseren en ervoor te zorgen dat die dynamisch en volledig toegankelijk is voor de gebruikers. Op die manier kunnen we de voordelen van de EDC-kaart beter bekend te maken.

Om de gebruiksvriendelijkheid voor alle personen met een handicap te verbeteren, deed de FOD Sociale Zekerheid een beroep op gespecialiseerde firma’s die ervaring hebben met het toegankelijker maken van websites voor personen met een handicap. Zo is de vernieuwde website nu leesbaarder en wordt er ook informatie in gebarentaal voorzien.

Humoristische campagnevideo om bekendheid te verhogen.

Samen met de vernieuwde website, lanceert de FOD Sociale Zekerheid ook een sensibiliserings- en promotiecampagne over de European Disability Card.

De humoristische campagnevideo toont personen met een handicap en zal vanaf vrijdag verspreid worden via verschillende sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube).

Karine Lalieux: Met de vernieuwde website en de campagne willen we personen met een handicap wijzen op de vele voordelen van de ECD-kaart die hun deelname aan het vrijetijdsleven kunnen verhogen. We willen er ook meer nieuwe partners mee aantrekken. Hiermee beantwoorden we ook meteen aan een van de doelstellingen uit het federale actieplan handicap. Maar hierbij stopt het natuurlijk niet. Samen met de gemeenschappen blijf ik verder werken aan de uitrol van de ECD-kaart in ons land. Zo streef ik naar een automatische toekenning van de kaart en zal de toekomst ervan een van mijn prioriteiten zijn tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese raad”.


Link naar de website : https://eudisabilitycard.be/nl