Ministerraad

De REMI-tool is binnenkort beschikbaar voor alle OCMW’s.

Op voorstel van Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie, kende de ministerraad aan CEBUD een overheidsopdracht toe zodat ze het REMI-systeem aan alle OCMW’s kunnen aanbieden.

"Dankzij de REMI-tool beschikken maatschappelijk werkers over een nieuw referentie-instrument. Dit instrument helpt hen om de behoeften van huishoudens met onvoldoende inkomen nauwkeuriger te objectiveren. De tool werkt op basis van hun werkelijke uitgaven en inkomsten, maar ook op basis van lokale parameters zoals de hoogte van de huur, de kosten van vervoer, enz.", benadrukt Karine Lalieux.

 

Het REMI-instrument is gebaseerd op referentiebudgetten waarin de goederen en diensten die nodig zijn om een menswaardig bestaan te leiden, gedetailleerd zijn weergegeven. "Door rekening te houden met de specifieke behoeften van een begunstigde, kunnen de OCMW's berekenen hoeveel extra financiële steun de begunstigde zou moeten krijgen om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.”

De minister wijst erop dat de aanvullende financiële steun bestemd is voor alle burgers met een ontoereikend inkomen, en niet alleen voor mensen met een leefloon.

Door de gunning van deze overheidsopdracht wordt de REMI-tool beschikbaar voor alle OCMW’s. Met deze ondersteuning vanuit de minister en de federale regering kunnen de OCMW’s én de licentie, voor een periode van twee jaar, betalen én extra financiële steun bieden aan wie dat nodig heeft. Zowel in 2023 als in 2024 gaat het om een bedrag van 35 miljoen euro. 

"Ik nodig de OCMW's uit om deze kans te grijpen en zich aan te sluiten bij dit nieuwe referentiebudgetsysteem, dat de maatschappelijk werkers zal ondersteunen in hun werk met kwetsbare gezinnen. Dit instrument zal hen bij hun besluitvorming op basis van objectieve criteria ondersteunen. De begunstigden zullen dus beter geholpen worden, aangezien de steun meer zal beantwoorden aan hun werkelijke behoeften” besluit minister Lalieux.